Page 3 - ASV_Nieuwsbrief_april_2023.pdf
P. 3

INHOUD
    Voorwoord
        4    Supertrots of hopen dat het overwaait
    Voorjaarsvergadering 2023
        5    Verslag ledenvergadering
        9    Afscheid Gerberdien
        10   Middagrede voorjaarsvergadering
        11   Jaarverslag
    Enquête
        13   Enquête “Europa, red de binnenvaart!” staat online!
    Toekomst Binnenvaart
        14   Brief Harbers Basiskwaliteitsniveau RWS netwerken
        16   Beantwoording Kamervragen 20-euro-subsidie
        17   Franse organisatie APLF zoekt contact met de ASV
        18   Reactie ASV op antwoorden Harbers verdwijnen kleine schepen
    CCR
        19   Oproep aan de Rijnvaartcommissarissen
        20   Overleg Rijnvaartcommissaris
        21   Verslag OTNB techniek
        22   Vragen aan de Secretaris-Generaal van de CCR
    Europa
        23   Brussel
        24   Na het bezoek aan Brussel
        25   Harde feiten: pak de oorzaak aan!
        26   Rhône al weken geblokkeerd: schippers ten einde raad
        27   Vasthouden binnenvaartschepen in Frankrijk ontoelaatbaar
    Politiek
        28   Reactie ASV op antwoorden Minister Harbers betrefende CCR eisen
        33   Reactie ASV op antwoorden Minister Harbers verdwijnen kleine schepen
        34   Vragen Daniel Koerhuis (VVD) over CCR eisen
        35   Provinciale verkiezingen
    Ministerie I&W
        37   Top 5
        38   Michiel van Kuiningen directeur Maritieme zaken I&W
    Regelgeving
        38   Nieuwe RSP van kracht
    Handhaving
        40   CNMI verdrag. Gebruikt u het?
        40   Vlaamse boetecatalogus voor de waterwegen
    Varend ontgassen
        42   Varend ontgassen: Erasmusuniversiteit wijst Minister Harbers terecht
        43   Rondetafelgesprek varend ontgassen
        44   Positionpaper ASV varend ontgassen
    Vergroening binnenvaart
        46   Voortgang overleggen biobrandstofen
        47   Brandstofen VOS speciicatie gelijkgetrokken EN590
        47   Labelsysteem: input ASV
        48   Brief eigenaren- Emissie calculatie Tool
        50   IVR Technisch Bulletin- Emissie Calculatie Tool
    Nautisch/technisch
        52   Houtribsluizen
        52   Ligplaatsproblematiek Noordzeekanaal
        53   Vervanging en renovatie Giessenbrug
        54   Ligplaatsplan Beneden Merwede en Oude Maas
    Amsterdam
        55   Werkgroep Binnenvaartbelangen Amsterdam
    Rotterdam
        58   Haven Rotterdam dicht bij bezoek Koning
        58   Rotterdam: weer niet functionerende stroomkasten
    Veiligheid
        59   Bedienen op afstand, alweer een zwaar ongeval
        60   Kwaliteit van brandstof, ronduit gevaarlijk
        60   Veiligheid, veiligheid                                                          3
   1   2   3   4   5   6   7   8