Page 2 - ASV_Nieuwsbrief_April_2024.pdf
P. 2

Stellingen
       De A.S.V. streeft voor de particuliere schipper naar;
       –  een sociaal/economisch aanvaardbare situatie in de binnenvaart,
       –  een evenredige verdeling van lasten en lusten,
       –  onvervalste concurrentie tussen de vervoersvormen en
       –  het behoud van onafhankelijkheid.
       Alleen met een goede marktordening is dit te bereiken. Tevens pleit zij voor;
       –  functioneel hanteerbare reglementeringen,
       –  uitbreiding en goed onderhoud van vaarwegen en
       –  goede lagere- en beroepsopleidingen met bijbehorende begeleiding en huisvesting.
         https://www.facebook.com/AlgemeeneSchippersVereeniging         https://twitter.com/ASV16


      COLOFON


      Voorzitter
      Peter van der Veen
      peter.asv@outlook.com
      Tel: +31641975753

      Vicevoorzitter
      Johan Sipsma
      msavanti@devanci.nl
      +31644291449
                               Redactie
      Secretaris
      Machiel Smitsman                  Ilse Voerman
      merwestroom1961@gmail.com             Sunniva Fluitsma
      +31612468065
                               Eind redactie
                               Liesbeth de Jonge
      Penningmeester
      Jessica van den Akker               redactie@algemeeneschippersvereeniging.nl
      asv@ms-loreley.nl
      +31622738505                    Drukker
                               Editoo, Arnhem
      Algemeene Schippers Vereeniging
      kantoor Helsinki                  Met dank aan meerdere reporters.
      Koninginneweg 1
      3331CD Zwijndrecht                 Huisfotografen deze editie:
      +31653190459                    Liesbeth de Jonge, Jeroen Strijker, Jessica vd Akker, Corrie Last,
                               Geert Wiegers, Martin Mol, Tineke Veuger, Sunniva Fluitsma en
      info@algemeeneschippersvereeniging.nl
      http://www.algemeeneschippersvereeniging.nl    vele anderen. Voorpagina Jeroen Strijker
   1   2   3   4   5   6   7