Page 3 - ASV_Nieuwsbrief_April_2024.pdf
P. 3

INHOUD


      Voorwoord
      4  Spreekwoorden en gezegdes – Zwaar weer

      Ontwikkelingen ASV
      5  Veranderingen binnen bestuur en denktank

      De Binnenvaarttafel
      6  De Binnenvaarttafel

      Maritiem Industry
      8  Beur Gorinchem

      CCR
      9 Energietransitie
      9 Hoop
      10 Nederland, maak er wat van!
      11 Persbericht prijsvorming binnenvaart

      Fosine
      12 Stand van zaken fosine

      De huishoudafvalsoap
      13 Proef nieuwe (betaalde) afvalcontainers
      14 Deel C van het afvalstofenverdrag
      Schipper aan het woord
      16 Niets is onmogelijk
      ILT/NBKB
      18 Strategisch Brancheoverleg
      20 Laat je schip keuren door geaccrediteerde organisaties
      21 Verhalen uit de praktijk
      Juridische zaken
      23 Juridische zaken
      23  Aansprakelijkheid van de ZZP’er in de binnenvaart

      Julianakanaal
      25 Gang van zaken rond het Julianakanaal
      26 Vervolg-werkzaamheden Julianakanaal
      27 Reactie op brief Minister Harbers
      28 Julianakanaal, een gesprek met Minister Harbers

      Nautisch-technisch
      30 Overleg Vlotbruggen Noord-Hollands kanaal
      30 Klankbordgroep VR Weurt-Heumen
      31 Nieuwe VHF procedures
      31 Zaanstad overleg
      32 Werkzaamheden Zuid-Holland
      Politiek
      33 Opvolging CDA goed geregeld
      34 Uit de Kamerbrief van Minister Harbers

      Toekomst Binnenvaart
      35 Aandacht voor de binnenvaart
      35 Oplossingsrichtingen alopen overgangsbepalingen
      37 Vervoer over water de juiste weg
      Ligplaatsen
      38 Overnachtingshaven Spijk geopend door Minister Harbers
      39 Wachtplaats voor scheepvaart Zuid-Willemsvaart bij Someren-Eind (inclusief foto)

      Vergroening binnenvaart
      40 Waalkade emissievrij?
      40 Overleg walstroom met HBR
   1   2   3   4   5   6   7   8