Page 8 - ASV_Nieuwsbrief_April_2024.pdf
P. 8

Maritime Industry      Met de volgende editie van Maritime
      Industry om de hoek, is het tijd om de
      spotlights te richten op dit onmisbare
      event in de maritieme wereld. 28, 29
      en 30 mei 2024 zal de beurs weer een
      bruisende ontmoetingsplaats zijn voor
      oude bekenden, maar ook nieuwko-
      mers in de sector. Met een goed ge-
      vulde beursvloer belooft het een niet
      te missen editie te worden voor zowel
      exposanten als bezoekers. Dit komt
      mede door de drie themadagen, met
      elk hun eigen invulling.

      Op de eerste dag staat het delen van ken-
      nis centraal. Dinsdag 28 mei wordt het
      kennisprogramma georganiseerd, waarbij
      experts uit de industrie hun inzichten delen
      over verschillende interessante thema’s.
      Deze kennissessies zullen plaats vinden
      op Next Level (de bovenverdieping). Ook
      zullen er exposanten inspelen op de actu-
      ele thema’s.

      Woensdag 29 mei is gereserveerd voor
      het Career Event, een unieke kans voor
      zowel werkzoekenden als werkgevers.
      Voor werkzoekende is het gemakkelijk om
      in contact te komen met toonaangevende
      bedrijven en om mogelijkheden te verken-
      nen voor stages en banen in de maritieme
      sector. Daarbij is het ook een unieke kans
      voor werkgevers om in gesprek te gaan
      met (young) professionals of andere die
      toe zijn aan een carrière switch. Het Ca-
      reer event wordt samen met de Scheep-
      vaartkrant georganiseerd en is op 29 mei
      van 13:00-18:00 uur gratis te bezoeken op
      Next Level.

      De laatste beursdag donderdag 30 mei
      wordt de focus verlegd naar het goede plein biedt een unieke gelegenheid voor
      doel, met Mercy Ships als middelpunt. zowel exposanten als bezoekers om Met een uitgebreid aanbod en de thema-
      Mercy Ships begon met een droom; zie- nieuwe ervaringen op te doen en zich te  dagen belooft de komende editie weer
      kenhuisschepen bemand met vrijwilligers  laten inspireren door de toekomst van de  een bijzondere ervaring te worden. De
      die de armste landen van de wereld hel- scheepvaart. Of u nu op zoek bent naar voorbereidingen zijn in volle gang en de
      pen door medische zorg te bieden. Door  nieuwe oplossingen voor uw bedrijf of ge- beursvloer raakt snel gevuld. Wacht niet
      de jaren heen heeft Mercy Ships met een  woon nieuwsgierig bent naar de laatste te lang en neem contact met ons op via
      handvol schepen meer dan twee miljoen ontwikkelingen, het innovatieplein op Next  www.maritime-industry.nl als u ook wilt
      mensen in ontwikkelingslanden geholpen  Level is zeker een bezoek waard tijdens deelnemen.
      met medische operaties en ontwikkelings- Maritime Industry.
      projecten. Mercy Ships zal tijdens de don-               Maritime Industry vindt plaats op dinsdag
      derdag hun verhaal overdragen.   De beurs is niet alleen een plek voor za- 28, woensdag 29 en donderdag 30 mei
                        kelijke kansen, maar ook een forum voor  2024 in Evenementenhal Gorinchem. De
      Gedurende de drie beursdagen is het in- kennisdeling, netwerken en inspiratie. Als  beurs is geopend van 13:00 tot 21:00 uur.
      novatieplein op Next Level een hotspot exposant krijgt u de kans om uw bedrijf te
      met baanbrekende technologieën en in- proileren voor een breed publiek en om  Voor meer informatie; bezoek www.mari-
      novaties die actueel zijn in de maritieme deel uit te maken van de toekomst van de  time-industry.nl. We kijken ernaar uit om u
      branche. Exposanten zullen de nieuwste maritieme industrie. Als bezoeker kunt u te verwelkomen!
      producten en oplossingen presenteren verwachten geïnformeerd te worden over      die de eiciëntie verbeteren, de veiligheid  de laatste ontwikkelingen, nieuwe con- Tickets zijn gratis te bestellen zijn via

      vergroten en bijdragen aan een duurzame  necties te maken en wellicht zelfs uw vol- www.maritime-industry.nl met code
      toekomst voor de sector. Het innovatie- gende carrièrestap te zetten. MP1022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13