Page 3 - aug_2023.pdf
P. 3

INHOUD        ASV LEDENVERGADERING 14 OKTOBER 2023    Voorwoord
    4   Is dit wat we graag willen?
    Vergadering
    5   Uitnodiging najaarsvergadering 14 oktober 2023
    6   Agenda 14 oktober 2023
    7   Verslag voorjaarsvergadering 25 maart 2023

    ASV aangelegenheden
    12   De beleidsnotitie

    Ministerie I&W
    14   Kennismakingsgesprek VMW (Rijkswaterstaat)

    Politiek
    16   Verslag van een commissiedebat Maritiem
    19   Motie schippersinternaten

    CCR
    20   Verslag bijeenkomst over oplossingen CCR/CESNI eisen
    21   OTNB
    23   Hardheidsclausule
    Vergroening
    27   Brief van het SAB
    27   Wijziging systeem verwijderingsbijdrage
    28   Kabinetsaanpak klimaatbeleid
    29   Vergroeningsverplichtingen en ambities

    Sociale zaken
    31   Ze sluiten de internaten

    Havens
    32   Rotterdam – WBR overleg
    33   Bericht van de haven van Amsterdam

    Opinie
    34   Opiniestuk Ton Quist: de rol van de ambtenarij

    Vaarwegen
    38   Claimen, claimen
    39   Droogteproblematiek
    40   Droogteprotocol


    40   Overleg onderzoe efecten windturbines
    42   Gebruikersoverleg Maascorridor
    42   Stremmingen Kreekraksluizen
    Flitslampje
    43   Keuren en nog eens keuren
    43   Gevolgen van personeelstekort voelbaar bij bediening vaarwegen
                                                          3
   1   2   3   4   5   6   7   8