Page 6 - aug_2023.pdf
P. 6

Agenda vergadering 14 oktober 2023

      AGENDA OCHTENDDEEL (aanvang 10.00 uur):


      •  Opening en rede voorzitter
      •  Goedkeuring agenda
      •  Goedkeuring verslag voorjaarsvergadering 2023 (zie deze nieuwsbrief)*
      •  Mededelingen
      •  Financieel verslag
      •  Bestuursperikelen/bestuursfuncties/ bestuursverkiezing/ aanmeldingen denktank
      •  Het labelsysteem
      •  De CCR-eisen/ hardheidsclausule
      •  opvolging Ecokaart
      •  Keuringen vaarbewijzen/dienstboekjes
      •  Sluiting internaten
      •  Wat verder ter tafel komt zoals: ligplaatsbeleid/ personeel/ boetebeleid/ ……..
      •  Rondvraag
      •  Sluiting ochtendgedeelte
      (voorlopige) AGENDA MIDDAGDEEL (aanvang 13:30 uur)
      •  Opening
      •  Mededelingen (o.a. uit het ochtendoverleg)
      •  Bijdrage Iris Reuselaars, Directeur Rijkswaterstaat
      •  Het labelsysteem
      •  De CCR-eisen/ hardheidsclausule
      •  opvolging Ecokaart/ Keuringen vaarbewijzen/dienstboekjes
      •  Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag
      •  Afsluiting middagdeel
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11