Page 11 - ASV_Nieuwsbrief_febr_2024.pdf
P. 11

Een pracht organisatie


     Stichting Vaarwens                      een externe relatie op valse voorwendse-
     Toen de ASV 75 jaar bestond heeft de  len naar Loetje aan het IJ in Amsterdam Lees het hele verslag op: https://bit.
     ASV een mooi bedrag ontvangen van gelokt. Daar kreeg ik te horen dat de af- ly/3Hp9UGA
     evofenedex te besteden aan een goed  spraak met de externe relatie niet door-
     doel: dat doel werd Stichting Vaarwens. ging, maar dat ik wel mee mocht varen Met dank aan:
                      met het schip van Stichting Vaarwens.  •  Dagschipper Yoni en bootsen Marjon
    Onlangs werd de ASV benaderd of er mis-                  en nieuwkomer Lucia voor hun inzet
    schien de mogelijkheid was voor een on- Ik was compleet overdonderd en had dit •  Amsterdam Marina / Jachthaven
    geneeslijke zieke collega om mee te varen  totaal niet zien aankomen. De reden voor  Groep voor het beschikbaar stellen
    met een schip. Wij wezen op deze mooie  deze verrassing was dat ik 16 maanden van de ligplaats
    organisatie en binnen korte tijd werd de geleden ongeneeslijk ziek ben verklaard.  •  Bedrijven Kraanspoor voor de par-
    wens vervuld. Hieronder het verslag dat De behandelingen in deze afgelopen 16 keergelegenheid gasten
    men op Facebook heeft geplaatst   maanden waren en zijn nog steeds heftig.  •  Brandweer Amsterdam-Amstelland -
                      Het was tijd voor een verzetje. Nu wilde kazerne IJsbrand voor de parkeerge-
    Vaarwens 1281 op 20-01-2024: Overdon- ik vroeger altijd naar de Hogere Zeevaart- legenheid vrijwilligers
    derd…                school, maar daar is het helaas nooit van  •  HEMA Amsterdam NDSM-straat voor
    We voeren vandaag met André (geb. gekomen. Deze dag op een schip was de deels sponsoring van de lunch
    1960). Hij is ongeneeslijk verklaard en zijn  voor mij dan ook een fantastische dag. •  Oranjesluizen voor de vlotte schut-
    collega’s bij Talpa Network vonden dat het  Zelf ook nog een stuk mogen varen. De tingen
    tijd was om hem eens te verrassen. Van- bemanning, allemaal vrijwilligers, zijn ook  •  Port of Amsterdam voor de vergun-
    daag was de prachtige zonnige winterdag  geweldige mensen. Bedankt voor deze ningen
    voor André.             onvergetelijke dag waarbij het mooie weer  •  en alle sponsoren die deze dag gratis
                      ook nog eens in ons voordeel was!!   mogelijk maakten...
    Een verslagje van André zelf:
    Vandaag ben ik door drie collega’s en Groeten, André
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16