Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Havenbedrijf Twente vraagt om input van de binnenvaart

Woensdag 28 februari jl. heeft de ASV bij monde van Esther Lubbers en Derk Postumus een gesprek gevoerd bij havenbedrijf Twente.

Onderwerpen waren o.a.

  • Veranderingen bij de inning van havengelden
  • Verhoging van havengelden
  • Het feit dat er van een twee weken-briefje naar een één-weeks briefje is gegaan
  • Het feit dat er enkel korting gegeven wordt aan GreenAward schepen
  • De klachten die de ASV daarop van sommige leden ontving

Probleem blijkt te zijn hoe de structuur van havenbedrijf Twente in elkaar steekt, waarin 5 havens samengevoegd zijn; Lochem, Goor/Delden, Hengelo, Almelo en Enschede.

Iedere gemeente neemt een taak op zich, maar iedere gemeente moet in de gemeenteraad veranderingen goedkeuren. Dat is erg moeizaam en stroperig traag.

Er gaan veel zaken veranderen. Zo komt er natuurlijk een 2e sluis in Eefde, maar dit zal ook nodig zijn in Delden. Ook gaat men het pand naar Almelo verdiepen. Dit zijn zaken die RWS op zich neemt.

Havenbedrijf Twente wil dan ook graag input over problemen in de havens voor de binnenvaart.

De ASV heeft een voorschot daarop genomen en vast een aantal zaken aan de orde gesteld zoals:

één havenbriefje

De ASV heeft uitgesproken het een slechte zaak te vinden, dat er niet één havenbriefje is voor alle havens.
Voorbeeld: als je 6 uur moet lossen in Delden en daarna moet laden in Hengelo moet je 2 x betalen.
Om dit aan te passen heeft men dus 5 gemeentes nodig om dit goedgekeurd te krijgen. Dit kost tijd, omdat de gemeenten er nu nog niet voor zijn.

Schippers met jaarabonnementen de dupe

De ASV heeft het aansluitend gehad over de aankomende sluiting van sluis Delden wegens onderhoud en over het feit dat de schepen met jaarabonnement voor Hengelo en Enschede dan uit moeten wijken en in een zusterhaven moeten lossen en dan eigenlijk geconfronteerd worden met extra havengeld.

Maximale Ligbreedte verruimen

De maximale ligbreedte in Hengelo zou verruimd moeten worden volgens de ASV: die is nu 17 meter en dat is vaak net te weinig om langszij een ander schip te gaan liggen. Als het druk is, worden er dan boetes uitgedeeld. Als de breedte aangepast zou worden, zouden daarmee snel en goedkoop vele ligplaatsen gecreëerd kunnen worden voor de drukke momenten.

Stroomkasten en nieuwe kades

Ook stroomkasten met 380 volt aan de havenkade zou de ASV graag willen. Waar de ASV zich over verbaast, is dat deze voor de vernieuwing van de kade er wel waren (althans toen waren het kasten met 220V) maar dat die niet terug zijn gekomen. Ook de nieuwe kade op het oude Stork-terrein is een mooie verbetering en verruiming van de ligplaatsen in Hengelo, die al wel een stroomkast van 380 volt heeft.

Rekeningen veel te laat

De ASV heeft aan de orde gesteld, dat de gemeente Almelo haar rekeningen veel te laat stuurt. Soms tot ruim 2 jaar na dato.

Green Award

De bij de Green Award horende korting is aan de orde gesteld. De ASV bracht naar voren, dat het gaat om het resultaat en niet om het certificaat: Er zijn steeds meer alternatieven, en velen pionieren, waar Green Award met name gericht lijkt te zijn op nieuwbouwschepen. Een van de denktankleden van de ASV heeft in een schrijven duidelijk gemaakt waarom hij specifiek geen erkenning en certificaat krijgt, ondanks zijn positieve resultaten bij meten aan de pijp.

Het betreffende schrijven:
Het havengeld in Twente is eerst 10% omhoog gegaan en toen kon je korting krijgen op je havengeld als je een Green Award had. Om een Green Award te krijgen, moet je voldoen aan de eisen die zij stellen. (Green award is een stichting en die mag eisen wat ze willen, want je hoeft niet toe te treden tot die stichting, maar wil je dat wel dan moet je aan hun eisen voldoen.)

Om een Green Award te krijgen moet je een CCR2 hoofdmotor hebben. Volgens de website van de CCR welke motoren zijn toegelaten voor de binnenvaart zijn er 2 soorten: CCR2 en Euro stage 3A die mogen geplaatst worden. De verschillend certificeringen zijn equivalent aan elkaar.

Met GLT hebben wij een motor geüpgraded naar de nu geldende Europese Wet (Euro stage 3a), maar Green Award erkent geen Euro stage 3a, dus geen Green Award te verkrijgen. Maar wij hebben een officieel erkend metingsrapport van SGS, dat geaccrediteerd is door de overheid.

Met andere woorden; met een motor die aan de geldende eisen voldoet en zonnepanelen en windgenerator komen we niet in aanmerking voor een green Award en dus geen korting!

De motivatie om het havengeld te verhogen was om de mensen die geïnvesteerd hadden in het milieu een korting te geven. Dat is dus voor ons niet haalbaar.