Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Hoog water

Wekenlang zijn de Seine en de Petite Seine gestremd geweest. Eerst vanwege het hoge water en bovendien raakte de sluis van Vives-Eaux buiten gebruik. De schippers liepen te hoop op de betreffende sluis om hun grieven over het VNF vaarwegbeheer duidelijk te maken. Ongeveer een maand nadat de stremming ingegaan was, vond op 22 februari een gesprek plaats in Parijs tussen de vertegenwoordigers van de schippers en de VNF. Hierbij werd duidelijk dat de VNF geen vertrouwen had in het, binnen afzienbaar termijn, in werking stellen van de sluis van Vives-Eaux. Men sprak op dat moment de mogelijkheid uit de oude sluis, die al tientallen jaren buiten gebruik is, weer werkbaar te maken. Maar de Petite Seine bleef sowieso gesloten, werd gezegd, omdat het waterpeil te hoog stond en o.a. de sluis van Jaulnes (min of meer) onder water zou staan.

Jaulnes

Het was dan ook een volkomen verrassing dat, hoewel het waterpeil niet gezakt was, zowel de sluis van Vives-Eaux als de Petite Seine dezelfde dag nog helemaal vrijgegeven werden per 06.00 uur op 23 februari.

Voor veel schepen op de Petite Seine was dit echter nog geen oplossing: het water staat zo hoog dat de grote, lege schepen niet onder de bruggen door kunnen.

Enkele spitsen, vermiculite gelost hebbend aan de kade van de l’Aube in Nogent sur Seine, moesten ook in Nogent sur Seine laden: tarwe bij Soufflet. Deze schippers hebben diverse malen bij hun bevrachter en Soufflet gevraagd om te kunnen laden, maar de controleur durfde niet in het gangboord te komen bij hoog water en de pijp zou niet boven het ruim kunnen volgens Soufflet. Bovendien zou de lading te lang in het schip zitten, dus weigerde men te laden totdat de sluis van Vives-Eaux zou werken en het waterpeil gezakt was. Ondanks de klant in Helmond die juist graag wilde dat er geladen werd.

Vanaf 23 februari hadden deze schepen dus, als zij geladen zouden zijn geweest, kunnen varen. Maar toen de vaarwegen opengesteld waren, moest Soufflet nog een controleur regelen. Daardoor kon maandag eindelijk begonnen worden met laden als tenminste de installatie bij Soufflet niet inmiddels bevroren was geweest.

Uiteindelijk werd er daardoor pas dinsdag 27 februari, in een sneeuwbui, geladen. En dat bleek te laat te zijn, want vanaf maandagochtend 26 februari was de sluis van Jaulnes alweer gestremd vanwege het hoge water. Hoelang deze stremming nu weer gaat duren is onbekend. Een website van VNF geeft over deze stremming aan: ingangsdatum 26-02 11.30 u., vermoedelijk einde 09-03. Dit vermoedelijke einde staat echter niet in het “avis à la batellerie FR2018/01315” vermeld.

De schepen hebben dus 10 kilometer gevaren tot de sluis en moesten toen nog enkele dagen wachten op het vrijgeven van de sluis van Jaulnes. En nu maar hopen dat de sluis van Vives-Eaux nog een tijdje in bedrijf blijft.