Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Rede voorjaarsvergadering maart 2018

We zijn alweer tweeënhalve maand verder in het jaar 2018. Een periode waarin het weer soms het gesprek van de dag was. Dat was ook niet zo gek; het ging er zo nu en dan heftig aan toe. Een periode waarin ook het water in de rivieren in Europa buiten hun oevers trad of hadden we toch nog behoorlijke ijsdagen en bevroren wateren. Het was via de media en facebook goed te volgen.

Wat facebook betreft, kunnen we constateren dat de ASV facebooksite goed bezocht wordt en veelvuldig gedeeld. Dat is een mooi gegeven, want we proberen de schippers met allerlei zaken die van belang zijn te informeren. Ook twitter speelt hierbij een rol om zaken die van belang zijn te melden of aan het rollen te krijgen. Denkt u hierbij aan het niet meer mobiel mogen bellen verhaal in de stuurhut en de motie die daar is over aangenomen van mevrouw van Tongeren van Groen Links.

Dit is het bewijs hoe belangrijk het is dat we de politici uit blijven leggen hoe het in de binnenvaart er werkelijk aan toe gaat en waar we tegenaan lopen. We hebben in januari verschillende partijen bezocht, waarbij er vele onderwerpen besproken zijn. Er zijn vervolg afspraken gepland voor april en er zijn partijen die wel eens op een schip willen komen kijken. Mocht u denken “dat kan ook bij ons” laat het ons even weten.

De petitie die door de ASV is aangeboden in Den Haag is door meerdere partijen in ontvangst genomen. Inmiddels zitten we met IL&T om de tafel en voeren we inhoudelijke gesprekken over het boetebeleid.
Wat dan wel weer tenenkrommend is, is dat diegene die gepleit hebben voor deze hoge boetes en de ASV nooit hebben gesteund in de overleggen hierover, laatst in de media roepen zo’n last van dit boetebeleid te hebben!!! Zucht en door.

De ASV is bij veel gesprekken aanwezig om zoveel mogelijk de stem van de schipper te laten horen. Dat is ook nodig, want er komt veel op ons af qua regelgeving en het lijkt maar niet te stoppen.

Het voelt vaak zo oneerlijk met wat men de schipper wil opleggen aan regels en boetes, terwijl er op grote schaal soms jarenlang fraudes worden gepleegd, waar zelfs ons eigen Ministerie in betrokken is. En die lijken hiermee weg te komen of het zo te verwoorden dat er niks aan de hand is. Wie programma beerput heeft gezien, zal begrijpen wat ik bedoel. ZO NIET, dan raad ik u aan dit eens op te zoeken op internet. Hier worden allerlei regels aan de laars gelapt en zitten veroordeelden die op grote schaal milieudelicten hebben gepleegd aan tafel met het Ministerie om milieuwetten te maken.

Er zijn talloze zaken op te noemen waarvan je denkt “hoe is het mogelijk”, maar daar komen we er niet mee. De ASV vindt dat we moeten blijven proberen het voor de schipper op te nemen. Dat dit soms hard lijkt, is te verklaren. Wij hebben soms geen andere keus. Soms zijn zaken al weggegeven of zijn er besluiten buiten de ASV genomen, die wel degelijk de schipper aangaan. Wij zien dat vaak ook liever anders, maar als het moet dan gaan we ervoor en moeten we soms hard zijn door te zeggen: tot hier en niet verder.

Met een groeiend aantal aan leden en donateurs, mogen we toch wel zeggen dat we op de goede weg zitten. Ik wilde voorstellen dat we zo door gaan en elkaar helpen waar dit nodig mocht zijn. Het motto is nog steeds schippers voor schippers. En alle hulp is welkom. Ik wens u een hele fijne vergadering toe.

Gerberdien

Ledenvergadering maart 2018-01