Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Versterking Rijnkade Arnhem

De Rijnkade is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd voor een extreem hoog water situatie, bij waterstanden die gemiddeld eens in de 1250 jaar voorkomen en moet voor de waterveiligheid versterkt worden.Versterking Rijnkade Arnhem

Voor de gemeente Arnhem is de versterking van de Rijnkade een goed moment om de Rijnkade een impuls te geven en de aantrekkelijkheid en verbinding met de binnenstad verder te bevorderen. De Jansbeek die via de Hoge Kade in de Rijn uitmondt, is daar al een mooi voorbeeld van.

Er zijn vier denkrichtingen voor Dijkversterking Rijnkade. Deze varianten worden via deze site verwoord, in woord en beeld 

Uiteindelijk zal er één ontwerp ontstaan waar diverse aspecten uit de varianten zijn verwerkt.

Tot 4 april was er de mogelijkheid om een klanteisformulier in te leveren waarop bewoners hun zienswijze konden geven.

De ASV heeft daar ook gebruik van gemaakt (na hierop geattendeerd te zijn door enkele oplettende leden) Daarbij heeft de ASV het waterschap op het volgende gewezen.

Wij zien bij de voorstellen mooie plannen maar er wordt kennelijk geen rekening gehouden met het feit dat de hele maatschappij gebaat is bij minder vervoer over de weg en meer over water. Daar horen dan ook voorzieningen bij om het bestaan van binnenvaart mogelijk te maken.

In geen van de 4 voorstellen wordt het bestaan van de binnenvaart beschreven, en dat terwijl aanmerende vrachtschepen net zo goed een attractief karakter kunnen hebben, nog los van de maatschappelijke plicht die een stad als Arnhem heeft ten opzichte van deze vervoersmodaliteit.

Ligplaatsenbeleid binnenvaart onduidelijk

Het is onduidelijk wat er binnen de gemeente geregeld wordt ten aanzien van de ligplaatsen voor de vrachtvaart. Er is bij de ASV (Algemeene Schippers Vereeniging) informatie binnengekomen dat er op dit moment geen of nauwelijks plaats is aan de kades voor de vrachtvaart en deze schepen zelfs doorgestuurd worden naar de Nieuwe haven. Dit omdat de gehele lengte van de kades gereserveerd zou zijn voor de cruisevaart. Maar in die haven is het, waar het gaat over ligplaatsen, ook maar beperkt toegankelijk vanwege het aantal woonschepen die er liggen en de cruisevaart die daar ook nog plek toegewezen heeft gekregen. Het wordt dan wel krap in die haven.

Noodzaak ligplaatsenbeleid

Ook heeft de ASV aandacht gevraagd voor het feit dat er in de gehele binnenvaart een vaar-en rusttijdenwet van kracht is en er in dit kader ligplaatsen nodig zijn voor overnachting. Dan is de Nieuwe haven ook niet echt een plaats om er maar even voor een paar uur rust in en uit te varen. Dit neemt onnodig veel tijd in beslag. In de opvaart is er na de sluis van Driel, als het daar vol ligt, enkel Arnhem waar naar uitgeweken kan worden. De haven van Tolkamer is dan veelal te ver en in dat geval worden de vaartijden overschreden. Ook als men in de afvaart de Gelderse IJssel neemt is de eerste gelegenheid ligplaats te nemen Doesburg. Een grote kans dat ook hier de toegestane vaartijden ver overschreden gaan worden.

Ook voor de binnenvaart die met Arnhem in welke vorm dan ook een sociale of economische band heeft is het volgens de informatie die we kregen moeilijk geworden het weekeinde in Arnhem een ligplaats te krijgen. Het is toch een prettige gedachte dat naast de cruisevaart ook de rest van de binnenvaart een plekje met bijbehorende voorzieningen zou mogen hebben binnen uw mooie gemeente.

Doelstelling indienen klanteisformulier

De doelstelling specifiek in dit geval van de ASV is dat naast de cruisevaart ook de rest van de binnenvaart welkom is en een plekje met bijbehorende voorzieningen zou mogen hebben binnen deze mooie gemeente.

Met die bijbehorende voorzieningen bedoelt de ASV naast (vaste)ligplaatsen voor de binnenvaart ook goede afloopmogelijkheden, een auto-afzetplaats en stroomvoorziening (zodat schepen niet met hun generators voor overlast hoeven te zorgen).

Het belang dat daarbij gediend wordt heeft de ASV als volgt omschreven
Het belang is een groter maatschappelijk belang. Willen we een beter milieu, minder files en CO2 uitstoot dan moeten we daar allemaal aan meewerken, ook Arnhem. Dat betekent dus dat er niet gedacht mag worden dat een andere gemeente maar voor ligplaatsen moet zorgen. Wij doen een beroep op alle provincies, waterschappen en gemeentes om hun verantwoordelijkheid te nemen in een stimulatie van vervoer over water.

Er is ook een sociaal belang. Schepen worden bevolkt door normale mensen met normale behoeften, waarin voorzien zou moeten worden door gemeentes zoals Arnem. Wij vragen u neem die verantwoordelijkheid.
Bovendien is er een attractief belang, aanmerende en losmakende schepen geven een dynamisch karakter en horen bij een stad als Arnhem. Maak daar dan ook ruimte voor, vragen wij.

We zijn benieuwd naar de uitkomst.