Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Persbericht Rijnvaart ligplaatsen

Persbericht ASV luidt de noodklok bij Europese Commissie over ligplaatsen op de Rijn

De ASV heeft de Europese Commissie benaderd over het problematisch tekort aan ligplaatsen voor de binnenvaart op de Rijn in Duitsland

De ASV heeft middels een brief aan directeur Generaal mobiliteit en Transport, mr. Pawel Wojciechoski, de Europese Commissaris voor transport Violeta BULC en directeur generaal DG MOVE Henrik HOLOLEI, haar zorgen geuit over het toenemende tekort aan ligplaatsen voor de binnenvaart op de Duitse Rijn.

Benadrukt is, in deze brief, dat de Rijn de drukst bevaren rivier is in Europa, de doorvaartroute vanaf zee, Nederland, België en Frankrijk naar Duitsland, een oostelijk deel van Frankrijk en naar Zwitserland en via de Main, Main-Donau-Kanaal en de Donau naar Oostenrijk, Slowakije, Hongarije, Roemenië tot aan de Zwarte Zee.

In de brief legt de ASV uit wat volgens haar het belang van een goede ligplaats is. Daarbij wordt gerefereerd aan de noodzaak om veilig te kunnen “parkeren” met het binnenvaartschip als de vaartijd onderbroken moet worden om de verplichte rusttijd in acht te nemen. Ook werd uitgelegd dat ligplaatsen nodig zijn om een veilig heenkomen te hebben bij stremming van de vaarweg bij hoogwater of als er andere calamiteiten zijn. Tenslotte werd genoemd dat ligplaatsen nodig zijn als wachtplaats voordat men kan laden- en/of lossen.
Daarbij wordt verduidelijkt dat het “ten anker gaan” zoals in vroeger tijden meer gewoon was niet meer verantwoord is op de drukke rivier de Rijn.

In de brief wordt specifiek de Duitse Rijn vanaf Emmerich tot aan Iffezheim als niet veilig aangewezen omdat de laatste 20 jaar steeds meer ligplaatsen verouderd zijn en ook in verval zijn geraakt. Deze ligplaatsen kunnen niet meer door de binnenvaart worden gebruikt omdat ze niet meer veilig zijn. In plaats van te worden hersteld, worden deze ligplaatsen opgeheven.

De tendens dat bestaande ligplaatsen in steden zoals o.a. Keulen, Bingen, Mainz worden opgeheven omdat er woningen aan het water zijn gebouwd en de bewoners geen binnenvaart dulden maakt volgens de ASV de zaak niet beter. Hierdoor worden schepen gedwongen om ten anker te gaan om naast de drukke vaargeul te “rusten”. Het feit dat er al diverse aanvaringen en/of ongelukken hebben plaatsgevonden onderschrijft de stelling van de ASV dat men hier niet veilig kan liggen.

De directeur generaal wordt er op gewezen dat er al meerdere keren contact gezocht is met de Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) in Straatsburg waarbij de ASV moet concluderen dat deze geen initiatief neemt om dit aan te kaarten bij de diverse verantwoordelijken. En dat terwijl de veiligheid van de schippers op de Rijn wel een kerntaak is van die CCR wetende dat de Rijn onder de Akte van Mannheim valt.

Daarom heeft tenslotte de ASV haar vraag aan Europa gericht:
“Wilt U helpen, zodat er een veilige exploitatie door de binnenvaart gevoerd kan worden? Want tenslotte varen we met de binnenschepen door heel Europa.”

Een eerste antwoord verscheen al enkele dagen na het versturen van de brief

Dear Ms Fluitsma,

Thank you very much for your question addressed to Commissioner Bulc. We will analyse it and follow-up within a shortest delay. I hope to come back to you shortly.

Kind regards,

Alisa

ALISA TIGANJ
Member of Cabinet
Cabinet of Commissioner Violeta Bulc – transport

De brief blijkt ook meteen doorgestuurd te zijn naar Daniela Rosca en Denise Monas dus het balletje rolt.