Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Brief inbouw van Euro stage 3a / CCR2 motoren

Geachte lezer

Na aanleiding van vragen van onze leden bij de ASV het volgende.

Omdat er verschillende berichtgevingen en vele vragen omtrent de inbouw van Euro stage 3a/CCR2 motoren zijn willen wij u het volgende voorleggen. Om deze onduidelijkheid weg te nemen is het aan te bevelen dat er een correcte en duidelijke berichtgeving naar buiten gebracht wordt door ons als branchevereniging (ASV) naar onze leden.

Onze vragen en conclusies zijn als hieronder beschreven. Zijn deze aannames zoals wij die geïnterpreteerd hebben correct? Wanneer dit niet juist is, wilt u dan zo vriendelijk zijn ons de correcte uitleg te geven en waar dit terug te vinden is in de regelgeving?

De ingangsdatum voor Euro stage 5 (<300 KW) gaat in op 01-01-2019.
De ingangsdatum voor Euro stage 5 (>300 KW) gaat in op 01-01-2020.
CCR2 (regelgeving Straatsburg) en euro stage 3a (Europese regelgeving) zijn equivalent aan elkaar, maar is nu Euro stage 3a bindend recht in Nederland?
In de verordening (EU) 2016/1628 van het Europees Parlement en de Raad en het rapport Frequently Asked Questions (EU regulation 2016/1628)
Daar staat dat er een overgangstermijn is van 18 maanden na de inwerkingtreding van Euro stage 5 . Er zouden dan nog motoren mogen worden ingebouwd die voldoen aan de eisen van Euro stage 3a/CCR2 met een verlenging van 6 maanden (in totaal 24 maanden).
In dit zelfde rapport staat op pagina 45 onder kopje ruilmotoren dat men een motor tot 560 KW( Euro stage 3a/CCR2) mag ruilen/wisselen tot 2030.

Over bovenstaande punten hadden wij graag zo spoedig mogelijk een bevestiging dat de zaken zijn zoals wij ze beschreven hebben. Bovendien zouden wij graag op korte termijn de antwoorden op de door ons gestelde vragen ontvangen, omdat wij op korte termijn de leden willen informeren en de onduidelijkheden willen wegnemen immers 2019 is al snel.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Gerberdien le Sage Vice voorzitter Algemeene Schippers Vereeniging.