Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Lezers aan het woord – W. Stam

De rubriek “lezers aan het woord” geeft de lezers (en vooral de leden) van de ASV nieuwsbrief de kans hun ideeën te delen. Deze ideeën kunnen een aanzet zijn tot zinvolle discussies of de bestaande discussies verdiepen. Om iedereen zoveel mogelijk de ruimte te geven vrijuit te kunnen zeggen wat hij of zij denkt valt deze rubriek niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Kijk eens naar de ASV waar schippers voor schippers hard werken aan dit keer :

het behoud van “onafhankelijkheid “, agora de verzamelplaats voor vervrachters en vervoerders.

Het gaat beter met de economie.
Aangewezen instanties zien al jaren een stijgende lijn in de winst die fabrikanten maken maar zien ook dat de lonen niet mee omhoog gaan ( dat is wat ik begrijp uit de media ).
Ook hoorde ik de premier zeggen: Europa is gered maar er is wel een signaal dat de mensen niet tevreden zijn.
Wat hebben wij daaraan?
En hoe gaat het met ons in de spotmarkt?
I & M minister Schultz van Haegen van de VVD was vooralsnog niet van plan een stap in onze richting te zetten voor wat betreft AGORA.
En wat doet BLN?
Ah ik herinner mij die naam weer Onafhankelijke Nederlandse Schippersbond.
Zucht.
Wij zijn als ondernemers vrij in onze keuze en dat respecteer ik want dat je een keuze kunt maken in deze wereld is een voorrecht.
Waarom wordt onze keuze niet gerespecteerd?
Wij hebben beter gereedschap nodig om in de toekomst de spotmarkt te bedienen.
Het gaat om een digitale manier om aan de reis te komen, een plaats waar je kunt zien wat er op de Nederlandse spotmarkt wordt aangeboden en wat de marktprijzen op dat moment zijn.
10 miljoen om AGORA op te starten is min of meer toegezegd. Theologitis zei dat het wat hem betreft geen probleem zou zijn 10 miljoen vanuit Europa voor zo’n project te krijgen.

NB. Dat de spotmarkt onoverzichtelijk is kwam ook duidelijk naar voren uit het onderzoek dat op de binnenvaart is uitgevoerd door het Nijenrode instituut in opdracht van de Binnenvaart Ambassadeur.

Het wordt er in ieder geval niet leuker op in de vrije markt. Ga ik, en met mij vele anderen, het wel volhouden om zo te blijven varen?

Willem Stam.