Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Liar, liar

Theresa May heeft het aan de stok met de Engelse popmuziek. Het liedje ‘Liar Liar’ (= leugenaar, leugenaar) dat aan haar is gewijd, is nul keer op de Britse radio gedraaid, maar het is wel een YouTube-hit en wordt ook zo vaak gedownload dat het op het ogenblik de iTunes-hitlijst aanvoert, nog boven Ariana Grande en Justin Bieber dus.

Het komt van de band Captain SKA, die een nieuwe versie maakte van een liedje uit 2010 waarin citaten uit speeches van Thatcher, Cameron, Clegg en Osborne werden afgewisseld met een vrolijk refrein waarin de sprekers voor leugenaar werden uitgemaakt. Voor de nieuwe versie zijn de citaten vervangen door uitspraken van May. Het lijkt alsof de tijd van Thatcher is teruggekeerd. Zij was de inspiratiebron voor meerdere stevige protestliedjes.
Captain SKA heeft nog nooit zo’n grote hit gehad als met ‘Liar Liar’ – ze hebben aangegeven dat de opbrengst ervan naar voedselbanken en armoedebestrijding gaat. May’s woordvoerder heeft nog geen commentaar gegeven.

En hoe zit het bij onze beleidsmakers? Wat horen wij allemaal van de Minister en het Ministerie of de daaronder vallende ILT?

 • Alle bonden zijn akkoord met het huisvuilabonnement
 • Het huisvuilabonnement heeft draagvlak onder de schippers in de binnenvaart
 • Inmiddels is het overleg met de sector nagenoeg afgerond (Over huisvuil, toen de publicatie al in de Staatscourant stond)
 • ILT denkt mee met de schipper 
 • ILT heeft vooral een corrigerende functie
 • ILT had al een keurig format klaar over de evaluatie van het boetebeleid tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer
 • De hogere boetes hebben geleid tot minder overtredingen
 • De motie GRAUS over de CCR regelgeving wordt uitgevoerd
 • Kleine binnenvaartbedrijven draaien goede omzetten
 • Het moratorium geeft een enorme verlichting van CCR regelgeving
 • Het moratorium komt juist de kleinere schepen ten goede
 • Sloop kleine schepen is geen probleem: dan worden er gewoon nieuwe kleine schepen gebouwd 
 • De bakjes van Weijts zijn een goed innovatief idee
 • De minister draagt de binnenvaart een warm hart toe
 • Alle bonden samengevoegd geeft een sterke organisatie met veel slagkracht
 • De vrije markt werkt
 • Alleen de ASV leden zijn voor een veilingsysteem in de binnenvaart
 • De ASV bestaat slechts uit 100 leden
 • De andere bonden vertegenwoordigen 8.000 tot 9.000 schippers, die geen AGORA willen
 • Iedereen dacht dat AGORA op vrijwillige basis zou zijn 
 • Alleen nog meer samenwerking in de binnenvaart kan de sector helpen
 • Panteia heeft het nut en de zin van samenwerkingsverbanden aangetoond
 • Er zijn genoeg andere organisaties die zorgen dat de binnenvaartmarkt voldoende transparant is
 • Een verplichting tot deelname aan het veilingsysteem AGORA is strijdig met het vrije verkeer van goederen en diensten in Europa 
 • Buitenlandse schepen en verladers worden uitgesloten van deelname aan het veilingsysteem
 • Tijdens de indiening van de motie was onduidelijk of het veilingsysteem een verplicht of een vrijwillig karakter zou hebben
 • De bereidheid tot deelname aan het veilingsysteem wordt bij ondernemers erg laag ingeschat 
 • Er is geen draagvlak voor het veilingsysteem AGORA
 • De werking van het voorgestelde systeem is onduidelijk
 • Er zijn juridische bezwaren om een pilot met het veilingsysteem uit te voeren. Ik kan niets anders dan concluderen dat ik de pilot en daarmee de motie niet verder kan uitvoeren. 
 • Op de maritieme werkconferentie is IenM intensief in gesprek met de betrokken partijen 
 • Op de maritieme werkconferentie luistert IenM goed 
 • Op de maritieme werkconferentie vraagt IenM van de sector zelf initiatief
 • Op de maritieme werkconferentie komt een gezamenlijke analyse tot stand van de situatie en de trends
 • Op de maritieme werkconferentie komen we tot een gezamenlijk gedragen werkprogramma

Mooi liedje hoor…. liar, liar