Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Politiek, politiek: Moties en meer

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer zijn er heel wat moties ingediend, waaruit blijkt dat de politici vaak goed geluisterd hebben naar de geluiden uit de sector. Daarvoor onze hartelijke dank.

Helaas werden niet alle goede moties aangenomen.

Motie tegen boetes op afstand verworpen
Zo werd de prima motie van de SP (Lacin) mede ondertekend door de Partij voor de Dieren (PvdD, Arissen) verworpen. Deze motie betrof het voorstel boetes alleen op te leggen in geval van contact met schipper.

De motie die duidelijk maakt dat:

  • er geen boetes uitgeschreven mogen worden door gebruik van AIS als controle/ opsporingsmiddel
  • er niet alleen aan de hand van een vaartijdenboek bekeurd mag worden en
  • er goed rekening gehouden moet worden met zaken als “goed zeemanschap”

Deze motie werd alleen gesteund door 50plus, FvD en PVV!!

Boetetarieven
Aan de andere kant zijn we weer heel positief over de aangenomen motie van Visser (VVD) en van Helvert (CDA), waarbij de boetetarieven in de binnenvaart opnieuw bekeken dienen te worden en waarbij de ASV er alles aan zal doen dat die motie uitgevoerd wordt.

Minder handhaven door ILT
De motie van de PVV (van AALST) haalde het dan weer niet. Daarin werd gepleit voor zinvoller inzet van ILT en dat is dus minder handhaven. Die motie werd weer alleen ondersteund door de PvdD, SP, 50plus en FvD.

Kortom: we zien dat er partijen zijn, die er alles aan doen om het boetebeleid van ILT aan te pakken en dat zou voor veel schippers een hart onder de riem moeten betekenen in deze tijden waarin angst lijkt te gaan regeren..

Markttransparantie
De Minister kan dan wel AGORA “afgeschoten hebben”, maar dat wil niet zeggen dat de politici dan maar het moede hoofd in de schoot leggen. Gelukkig werd met grote meerderheid de motie van SP, mede ondertekend door PvdD en Groen Links wel aangenomen.
Inhoud: constaterende dat in delen van de binnenvaartmarkt bevrachters meerdere rollen naast elkaar vervullen en dat dit leidt tot een ongelijke informatiepositie; constaterende dat dit ongelijke speelveld zorgt voor een niet-transparante markt, waardoor binnenvaartschippers te vaak onder de kostprijs moeten varen; overwegende dat deze intransparantie goede marktwerking in de sector niet dient en daarmee een eerlijke prijs voor de dienstverlening in de weg staat; overwegende dat de sector ook van mening is dat meer transparantie gewenst is; verzoekt de regering om, in overleg met het veld, tot concrete voorstellen te komen om de markttransparantie te verbeteren en deze voorstellen voor 1 september 2017 aan de Kamer aan te bieden.

De reactie van de EVO was voorspelbaar: schippers moeten meer samenwerken en contracten afsluiten. Zie de tweet van Jurgen van der Sloot, beleidsmedewerker EVO: Tweede Kamer wil meer markttransparantie in de binnenvaart.

Kortom, er zijn diverse prima moties aangenomen. Daarmee feliciteren we de politici. In ieder geval heeft de ASV alle woordvoerders hartelijk bedankt voor de inzet voor deze mooie sector in het AO, het VAO en door het indienen, mede ondertekenen en/of steunen van moties die de schippers het bestaan zouden moeten verlichten.