Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Weer aanlegplaats verdwenen: Meerpalen Oude Rijn t.h.v. Albert Schweitzerbrug verdwijnen.

Op de site van Alphen.nl lezen we:

Bewoners langs de Oude Rijn hebben jarenlang bij de provincie Zuid-Holland geprotesteerd tegen het aanleggen van vrachtschepen tegenover de monumentale Oudshoornse kerk. De provincie heeft nu besloten de meerpalen weg te halen.

Er waren diverse argumenten tegen de aanlegplaatsen recht voor de kerk. Eén daarvan was dat vanaf het water en de overkant de voor miljoenen gerestaureerde kerk niet meer te zien was. Daarnaast ontnamen de schepen de bewoners van het verzorgingstehuis naast de kerk het zicht op de rivier.

Ook veroorzaakten schippers regelmatig geluidsoverlast, doordat ze hun eigen aggregaat lieten draaien terwijl walstroom aanwezig is. “Dichtbij het industrieterrein bij de Gnephoek is voldoende ruimte”, aldus één van de omwonenden.

Verwijderen
De provincie deed eerder een poging om de meerpalen weg te halen. “De meerpalen zijn destijds te veel aangelegd en te dicht op de Albert Schweitzerbrug geplaatst. Daarom worden ze verwijderd”, zo verklaarde een woordvoerder.
Een omwonende is blij met de actie, maar niet met de gang van zaken. “Als wij iets willen, gaan we jarenlang door de molen en krijgen dan uiteindelijk toch een afwijzing, terwijl de provincie zichzelf wel heel makkelijk toestemming geeft – bovendien nog op foute gronden ook, zoals nu blijkt. Waarom ze daar na zoveel jaren nu ineens achter komen, is me een raadsel”, aldus de boze omwonende.

Poging twee
Saillant detail: de provincie had voor het verwijderen van de meerpalen een te lichte kraan ingehuurd, die niet in staat bleek de palen uit de grond te halen. Het werk moet dus binnenkort opnieuw worden ingepland om de meerpalen uit de Oude Rijn te halen.

De ASV heeft drie vragen aan de provincie Zuid-Holland gesteld:

  • – Hoe is dit besluit tot stand gekomen?
  • – Is er overleg geweest met de brancheorganisaties betreffende dit besluit?
  • – Komt er op een andere plek een vergelijkbare ligplaats met dezelfde faciliteiten voor in de plaats?

Nota bene: Het verhaal van geluidsoverlast door draaiende generatoren lijkt ons een onzinnig argument. Juist de provincie Zuid-Holland heeft op veel plekken een verplichting om stroomvoorziening van de wal te gebruiken en dat gebeurt ook. Er is hier zelfs zo’n voorziening dus het enige dat men hoeft te doen is een bordje plaatsen dat er een generatorverbod is. Hoe moeilijk is dat?

WAT DOET DE ASV?
De ASV heeft over dit onderwerp contact gezocht met de betreffende verantwoordelijken in de provincie Zuid-Holland. Die hebben (begin augustus) nog niet gereageerd op onze vragen.