Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Nieuwsbrief augustus 2018

Voorwoord

Vergadering

Ministerie

Sluis Grave

Deventer

Petitielogie

 • Inhoud aanbieding petitie
 • EvoFenedex op de bres voor het voortbestaan van kleine schepen
 • Regels bedreigen de toekomst van de binnenvaart

Vergroening

 • Persbericht: Green Deal zonder binnenvaartschippers?
 • Algemeene Schippers Vereeniging: Beleidsvisie Klimaat en Vergroening
 • Vergroenen binnenvaart
 • Algemene opmerkingen ASV betreft het in te vullen vergroenings- “fiche”

De ASV laat zich horen

 • Langetermijnvisie op de vaarwegen en de bereikbaarheid van de Friese binnenhavens
 • Liar, Liar deel 2 “Het kleine schip”
 • Goederenvervoer over water in een stroomversnelling (bijna) zonder schippers
 • Antwoord van Waterschap Rijn en IJssel op klanteisformulier

CCR

 • In de brand uit de brand (met een bijlage ontvangen van de EOC)
 • Extra kostenpost (hefbare) stuurhut

Zone 2

 • Eins, (zone) zwei, Polizei!

Flitslampjes

Zomer activiteiten

Stichting Ikusasa