Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

ASV ledenvergadering 22 september 2018

(voorlopige) AGENDA OCHTENDDEEL: (aanvang 10:00)

 1. Opening en rede voorzitter
 2. Goedkeuring agenda
 3. Goedkeuring (aangepast!) verslag voorjaarsvergadering (zie deze nieuwsbrief)*
 4. Mededelingen
 5. Bestuursperikelen/bestuursfuncties
 6. STATUTEN aanpassing voorstel*
 7. Klimaattafel en ASV
 8. Overleggen (evofenedex/WBA/WBR/CCRRijnvaartcommissaris/Ministerie/politiek/ILT)
 9. Petitie uitreiking
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting ochtendgedeelte

(voorlopige) AGENDA MIDDAGDEEL: (aanvang 13:30 uur)

 1. Opening
 2. Mededelingen (o.a. uit het ochtendoverleg)
 3. ILT en boetebeleid: voortgang evaluatie
 4. Politiek: o.a. Roy Van Aalst (PVV) deelt zijn visie op de binnenvaart met aanwezigen
 5. (Resultaten) petitie-uitreiking/ gesprek met de Minister
 6. Samenwerking evofenedex en ASV, een presentatie van Joost Sitskoorn, manager evofenedex
 7. Klimaattafel/ vergroening van de binnenvaart
 8. Nautisch technische zaken (zoals spitssluitingen, ligplaatsenbeleid, gevolgen laag-water en dergelijke)
 9. Wat verder ter tafel komt/ Rondvraag
 10. Afsluiting middagdeel met een drankje en een hapje

* VOORSTEL STATUTEN WIJZIGING:
*Toevoeging notulen Voorjaarsvergadering van de Algemene Leden Vergadering van de Algemeene Schippers Vereeniging ASV. Statuten. Het bestuur en de denktank stellen de leden voor om de statuten te veranderen omdat deze verouderd zijn. De akte is opgemaakt op 31 januari 2000 en dus ondertussen 18 jaar oud , 18 jaar waarin de binnenvaart ook veranderd is, en heeft een update nodig . Tevens is de manier van werken binnen de ASV veranderd en werken we niet meer met een dagelijks bestuur maar met een denktank ter ondersteuning van het bestuur. Ook is de vraag naar een mogelijk lidmaatschap van ZZP-ers een toevoeging die een statuten verandering noodzakelijk maakt.