Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Persbericht: Sluis Grave

Reactie ASV op onderzoeksrapport OVV ongeval Grave.

21-06-2018

Ruim een jaar nadat de met 2.000 ton benzeen geladen tanker Maria Valentine door de stuw te Grave is gevaren, heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid haar onderzoeksrapport gepubliceerd. De schippers in de denktank van de Algemeene Schippers Vereeniging hebben het rapport bestudeerd en heeft een uitgebreide reactie opgesteld. Deze is toegezonden aan;

  • de Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
  • de Onderzoeksraad voor Veiligheid en,
  • de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat.

De reactie van de ASV gaat in op een aantal zaken, die vanuit de dagelijkse praktijk relevant zijn in het kader van lessen trekken uit wat er heeft plaatsgevonden. Na bestudering van het rapport heeft de ASV de indruk dat de OVV zich onvoldoende op de hoogte heeft laten brengen over die dagelijkse praktijk in de binnenvaartsector. Zo viel het de ASV direct op dat de Maria Valentine niet had mogen vertrekken vanuit Stein, omdat de bemanning onvoldoende rust heeft kunnen nemen buiten de vaartijd. Blijkbaar heeft de OVV dit niet gezien.

Daarnaast hebben 3 van de 7 aanbevelingen betrekking op het varen in de mist. Wat de OVV echter niet heeft meegewogen, is het goede zeemanschap dat een schipper moet toepassen in het besluit wel of niet te gaan varen bij extreme (weer)omstandigheden. Slechts summier gaat het rapport in op de ervaring en bekwaamheid van de bemanning. Daardoor heeft de ASV nog veel vragen over de bemanning en hun handelen. De beantwoording van die vragen is relevant om te beoordelen in welke mate vak(on)bekwaamheid een rol heeft gespeeld in de toedracht en crisisbeheersing.

Aangezien er geen medische oorzaak is gevonden en het feit dat de bemanning 7 maanden de tijd had hun verklaringen bij te stellen (volgens de OVV), twijfelen veel schippers aan het onwel worden van de schipper als directe aanleiding. Wellicht twijfelt de OVV ook hieraan, want er is in het rapport ruim aandacht besteed aan de verwarrende weergave van de situatie te Grave in radarbeeld en digitale vaarkaart. Daarbij doet de OVV de aanbeveling, dat schepen worden uitgerust met een Voyage Data Recorder.

Wat de ASV betreft, zijn er nog teveel punten die in het rapport niet opgehelderd worden om (een deel van) de aanbevelingen tot uitvoering te brengen. De ASV constateert echter, dat overheden na incidenten als deze altijd de neiging hebben extra regelgeving en voorschriften op te stellen voor de binnenvaart. Aan de hand van het rapport acht de ASV dat niet nodig n.a.v. het ongeval te Grave.

Desalniettemin vindt de ASV dat er wel wat geleerd kan worden van dit ongeval. Daarbij moet de aandacht vooral gericht worden op de vakbekwaamheid (het zeemanschap) van schippers en de druk die vanuit opdracht- en werkgevers wordt uitgeoefend om onverantwoorde risico’s te nemen.

De ASV heeft met haar uitgebreide reactie getracht te verwoorden hoe (veel) schippers tegen het ongeval te Grave aankijken en het onderzoek van de OVV beoordelen. Omdat het belangrijk is de praktijk te betrekken bij overheidsbeleid is het de Minister aan te bevelen dit schrijven mee te nemen in haar reactie aan de Tweede Kamer en in de te nemen vervolgstappen.