Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Voorwoord augustus 2018

Goedendag allemaal,

Hier ligt dan weer de zoveelste mooie nieuwsbrief van de ASV voor u, waar ik nu een voorwoord in mag schrijven. Velen hebben hier weer aan meegewerkt met name de mensen die de stukken hebben aangeleverd. Maar een paar mensen wil ik toch even een compliment geven, met name Liesbeth de Jonge, die met hulp van Ilse Verboom (tekstueel/taalkundig) en Sunniva Fluitsma (de coördinatie) voor de professionele opmaak zorgt.

Het gaat goed met de ASV. We krijgen steeds meer inbreng bij de verschillende instanties. En we groeien. Meer binnenvaartondernemers (groot en klein) vinden de weg naar de ASV en worden ook lid. Maar dat heeft ook gevolgen. Zoals bij elke groeiende organisatie betekent dit ook dat er meer werk verzet moet worden. Een luxe probleem maar het bestuur heeft het druk, te druk eigenlijk, daar kunnen wel twee mensen bij. Dus als u interesse bij bepaalde binnenvaartonderwerpen heeft en vindt dat er dingen anders kunnen, geef uw mening en meld u aan om daarbij te helpen. Of kom in de denktank om het bestuur met uw mening/adviezen te ondersteunen.

De denktank bestaat nu uit een groep leden (ca. 25) die regelmatig, vooral via de mail, meedenken over allerlei onderwerpen en zo het bestuur helpen lijnen uit te zetten.

Al die onderwerpen komen ook uitgebreid aan bod in deze nieuwsbrief.

Zoals het onderwerp duurzaamheid. Een terecht hot item in de maatschappij. De ASV gaat ook voor  duurzaamheid, dat zat al in onze genen. Velen hebben daar ideeën over, maar soms lijkt het meer om het verdienmodel te gaan dan dat het werkelijk duurzaam en schoon voor het milieu is.

De ASV probeert daarin bij te sturen. Want we willen voorkomen, dat we straks helemaal niet meer zo duurzaam zijn, wanneer later blijkt dat deze ideeën helemaal niet zo goed waren als sommigen nu beweren. De binnenvaart is nu de meest duurzame manier van transport en dat moet zo blijven en we willen niet gedwongen worden in het rijtje van sjoemelsoftware terecht te komen.

Tevens maken wij ons steeds meer zorgen over de communicatie met Rijkswaterstaat en sommige gemeenten. Waterwegen of sluizen worden zonder vooroverleg ineens gestremd i.v.m. met de droogte, lezen we achteraf in de pers of horen we van een collega op facebook die er onverwachts voor ligt. Er kan een goede reden zijn om een sluis te stremmen, maar droogte is er niet plotseling en dan mogen we toch wel verwachten, dat we daar vooraf van op de hoogte worden gebracht.

Omgekeerde peilschaal

Omgekeerde peilschaal

Ook is er steeds meer twijfel over de vakkundigheid bij RWS. Afmeermogelijkheden en afloopsteigers worden knullig gemaakt, peilschalen die op de kop staan, scheepvaartseinen die verkeerde kant op staan, brugwachters op rivieren die niet weten wat op- of afvaart is; we maken het nu ineens allemaal mee. Zelf ben ik ook al verschillende verkeersborden tegengekomen die reglementair helemaal niet juist zijn. Of betonning die niet de juiste kleur heeft.

Hoe kan dat…..? We moeten er toch van uit kunnen gaan, dat deze organisatie de juiste kennis en ervaring in huis heeft?

Wij vragen ons dan ook af of er niet meer mensen bij Rijkswaterstaat moeten komen werken met een binnenvaart achtergrond, waarmee ze (naast een goede opleiding natuurlijk) ook weer wat praktijkervaring kan binnenhalen.

Al met al veel werk aan de winkel dus.

Ik wens iedereen een goede vaart en geniet ervan.

Fokke Wijkstra