Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Nieuwsbrief juni 2018

Voorwoord

Politiek

 • Lobby voor de binnenvaart
 • Position paper
 • Politiek, politiek
 • Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Nautisch Technisch

 • Maashaven ponton
 • Verslag monitoren ligplaatsen Rotterdam
 • Vreemde fratsen bij sluis III (Wilhelminakanaal)
 • Sluis Grave
 • De gemeente Geertruidenberg en de binnenvaart
 • Stremming van de Westsluis in Weurt
 • De Seine: het hoofdpijndossier van de VNF
 • Eerste reactie van de ASV op aanbevelingen onderzoeksraad Vergroening

Vergroening

 • Verduurzaming Binnenvaart en Short Sea Shipping
 • “De Binnenvaart is akkoord over uitstoot minder broeikasgassen”, …..toch?
 • Gesprek met de gemeente Nijmegen
 • Verslag Festival duurzame mobiliteit
 • Green Award mogelijk voor alle schepen?
 • Klimaattafels
 • Convenant tussen SWT en NPRC
 • Politiek, politiek: Vergroening besproken in een Algemeen Overleg Maritiem

In Memoriam “Kees Stienstra”
Natuur en Varen

CCR

 • Evaluatie van de AIS/ECDIS-verplichting
 • De CCR en Inland AIS
 • Plenaire CCR overleg 22 mei 2018
 • 26 juni uitreiking petitie!
 • Politiek, politiek: CCR regelgeving besproken in een Algemeen Overleg Maritiem
 • CCR en de moties

Help te helpen
ASV: “de stem van de schipper wordt niet genoeg gehoord”
Gezocht: zegels!

Juridisch

 • AVG
 • Let op het verschil tussen de verjarings- en vervaltermijn!
 • Overleg Klantenraad Binnenvaart met politie op het water
 • Persbericht overleg ASV evofenedex

Flitslampjes

De Beurs van Gorkum: een indruk