Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter

https://t.co/VoJ8JM6lMB
Wat zijn de ervaringen tot nu toe met de tweede proef langer liggen? Zijn er bijzonderheden die we mee moeten nemen met het overleg hierover met Rijkswaterstaat? Reageer op ASV facebook of info @algemeeneschippersvereeniging.nl. @nancyscheijven

Nederlands onredelijke boetebeleid heeft helaas navolging gekregen in Belgie😡. Daarom trekt de Belgische ASB aan de bel. https://t.co/NOdEae0keT. Boetes moeten in verhouding staan tot eventueel veroorzaakte gevaar of economisch gewin. @IenWTweedeKamer lees @MaritiemC

Alle mooie verhalen over een gewenste modal shift en level playingfield ten spijt: de binnenvaart wordt opgezadeld met een zelf op te brengen "vergroenings" fonds als het aan het kabinet ligt. https://t.co/awaBSbyV3V @Barbara_Visser1 @MahirAlkaya @IenWTweedeKamer

ASV vraagt om een gesprek met de (water)politie

Op 11 mei 2016 hebben wij deel uit mogen maken van een overleg met de politie als onderdeel van de “klantenraad”. Daarna is er tussen de verschillende partijen niet meer een dergelijk overleg geweest. Toch speelt er nogal het een en ander waarbij het zinvol lijkt om weer eens van gedachten te wisselen tussen “sector” en de politie (“Waterpolitie” , landelijke politie en Zeehavenpolitie).

Onderwerpen die spelen zijn in ieder geval onze twijfels t.a.v. de nieuwe werkwijze van de waterpolitie. Daarbij merken wij als gebruikers van de vaarwegen dat het feit dat de waterpolitie niet langer functioneert zoals wij gewend zijn in het verleden, problemen oplevert. We noemen een aantal aandachtspunten samenvoeging van het personeel met agenten die op het spoor of de weg werken: Werken met ambtenaren die weinig ervaring/kennis/inlevingsvermogen hebben wat betreft leven en werken op het water levert onbegrip, irritatie en misverstanden op, alleen al vanwege de nautische kennis die nodig is.

De bereikbaarheid van de politie blijft een onopgelost onderwerp (denk ook aan de meldkamer die nauwelijks begrip heeft van wat er zich op het water afspeelt).
Het blijft onduidelijk wat de bevoegdheden en de rol van de politiefunctionarissen precies is (Is de politie er vooral om te controleren bij vermoedelijke misdrijven of ook in andere gevallen?)

In verband met deze zaken, onder andere, zouden wij het zinnig vinden om als schippersorganisaties in de volle breedte weer eens met elkaar in contact te komen.
Daarom heeft de ASV gevraagd om een positieve reactie omtrent dit voorstel tot een klantenraad.