Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
(Afstands) controles door ILT met enorme boetes?
Wij horen alarmerende berichten. Om dat aan de orde te stellen hebben we ervaringen nodig.
Wat zijn uw ervaringen met ILT controles op afstand? Zie ASV facebook of deel uw ervaringen via info @algemeeneschippersvereeniging.nl
Omgekeerde Modal shift😡 Koude sanering van 62% van de Nederlandse (droge lading) binnenvaartschepen (1.544 van de 2.487 schepen). ALLE schepen tot 1.500 ton verdwijnen. Dat is 50.000 extra vrachtwagens op de weg. @markharbers @IenWTweedeKamer En dat laten we gewoon gebeuren?
MIRT debat over stadsbrug Rotterdam: @HabtamudeHoop (PvdA) meldt dat -door nautische (on)veiligheid- binnenvaart en bewoners geen brug willen, maar liever een tunnel👏. @minhas_fahid (VVD) vindt het een "zorgvuldige" afweging omdat het anders veel duurder wordt😡 @IenWTweedeKamer

ASV vraagt om een gesprek met de (water)politie

Op 11 mei 2016 hebben wij deel uit mogen maken van een overleg met de politie als onderdeel van de “klantenraad”. Daarna is er tussen de verschillende partijen niet meer een dergelijk overleg geweest. Toch speelt er nogal het een en ander waarbij het zinvol lijkt om weer eens van gedachten te wisselen tussen “sector” en de politie (“Waterpolitie” , landelijke politie en Zeehavenpolitie).

Onderwerpen die spelen zijn in ieder geval onze twijfels t.a.v. de nieuwe werkwijze van de waterpolitie. Daarbij merken wij als gebruikers van de vaarwegen dat het feit dat de waterpolitie niet langer functioneert zoals wij gewend zijn in het verleden, problemen oplevert. We noemen een aantal aandachtspunten samenvoeging van het personeel met agenten die op het spoor of de weg werken: Werken met ambtenaren die weinig ervaring/kennis/inlevingsvermogen hebben wat betreft leven en werken op het water levert onbegrip, irritatie en misverstanden op, alleen al vanwege de nautische kennis die nodig is.

De bereikbaarheid van de politie blijft een onopgelost onderwerp (denk ook aan de meldkamer die nauwelijks begrip heeft van wat er zich op het water afspeelt).
Het blijft onduidelijk wat de bevoegdheden en de rol van de politiefunctionarissen precies is (Is de politie er vooral om te controleren bij vermoedelijke misdrijven of ook in andere gevallen?)

In verband met deze zaken, onder andere, zouden wij het zinnig vinden om als schippersorganisaties in de volle breedte weer eens met elkaar in contact te komen.
Daarom heeft de ASV gevraagd om een positieve reactie omtrent dit voorstel tot een klantenraad.