Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
https://t.co/lWHLGEwrtK Chauffeurs in Nederland weinig gecontroleerd, bij overtreding vaak geen gevolgen omdat “je met een goed gesprek vaak meer bereikt”. Dit in scherp contrast met het boete- en handhavingsbeleid voor de binnenvaart. ILT= Overheid: benadeelt binnenvaart
DANK minister @Barbara_Visser1 🎩, dat er is geluisterd naar onze zorgen aangaande #FAME. Zorgen zo goed verwoord in moties van @BisschopRoelof en @MahirAlkaya, gesteund door @EOCverzekering . https://t.co/aWth27tVUe Grote vraag nu: hoe wordt de 6% #CO2 reductie ingevuld?
7.000 spitsen 25 jaar geleden, daarvan nu max.350 over. Maar @CCNR_Rhin regelgeving gaat gewoon door. In Botlek wordt bauxiet uit een zeeschip in een loods gegooid omdat geen #spits te vinden is. Omgekeerde modal shift is enorme extra #CO2 uitstoot. @C_Nagtegaal @IenWTweedeKamer

Onderzoek naar effecten van handhaving recreatievaart

Sinds jaar en dag handhaven diverse partijen (bijvoorbeeld Provincie, Politie en Rijkswaterstaat) op de vaarwegen. Maar wat is nu het effect van handhaving? Verandert het vaargedrag na contact met handhavers? Is er meer interesse voor de regels die op het water gelden?

Om meer inzicht krijgen in de effecten van deze handhavingsacties is een enquête ontwikkeld gericht op de recreatievaart. Doel is de veiligheid op het water te verbeteren, onder andere door veilig vaargedrag van de vaarweggebruikers. Hierbij spelen verschillende zaken een rol: voorlichting, toezicht, opsporing, (vaar)gedrag, bewustwording… Welk effect heeft handhaving hierop?

In de enquête richt men zich op de recreatieve vaarweggebruikers van:
Gelderse IJssel (specifiek IJsselkop – Twente kanaal kmr. 880 t/m 930)
Maas (specifiek Maasbracht – Maasplassen kmr. 67 t/m 100)
Waddenzee

Resultaten enquête effecten handhaving recreatievaart 2016
In totaal zijn 290 enquêteformulieren ingevuld.

De opmerkingen hebben betrekking op zowel Gelderse IJssel als de Maas. Hierbij valt het volgende op: Respondenten geven aan dat het kennen van het vaarwater en de daar geldende (specifieke) regels van belang zijn. Voor een veilige vaart op Gelderse IJssel en Maas moet je voortdurend goed om je heen kijken. Ook communicatie met andere vaarweggebruikers (m.n. beroepsvaart) wordt als hulpmiddel voor veilige vaart gezien. Meeste hinder en gevaar wordt ervaren van te snel varende schepen (snelle motorboten) en vaargedrag waarbij geen rekening wordt gehouden met andere vaarweggebruikers.

Als aandachtspunten noemen respondenten betere handhaving met name bij snelvaren en alcoholgebruik. Ook het gedrag van de vaarweggebruikers wordt meermalen als aandachtspunt genoemd. Ook het verbeteren van de kennis van de regels wordt meermalen door respondenten genoemd. Sommige respondenten geven de suggestie het vaarbewijs verplicht te stellen. En tenslotte moeten vaarweggebruikers zich beter bewust worden van de effecten van hun varen op andere vaarweggebruikers.

Voor de volledige enquête klik hier