Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Beperkt schutten op de #Twentekanalen vanaf morgen? Rijkswaterstaat verwacht dat morgen overgaan wordt tot beperkt schutten op de Twentekanalen. Dit houdt in dat er alleen geschut kan worden als er in de Twentekanalen voldoende water staat.
Low water and a lack of small ships in Europe because of @CCNR_Rhin regulations. No action yet from the @CCNR_Rhin to save small inland-barges! Crisis time = crisis measures: crisis hardship-clause? DO SOMETHING! @C_Nagtegaal @tbwberendsen @EU_Commission https://t.co/23WAf6OZxr
Vragen in Europa, hoorzitting in de Kamer, Kamermoties, petitie, brandbrief: nog geen actie om klein schip te behouden! Het logische vervolg: tekort kleine schepen. Crisistijd=crisismaatregelen: crisishardheidsclausule? DOE IETS! @MinIenW
https://t.co/23WAf6OZxr @IenWTweedeKamer

Geen Ligplaatsen in grindgat van Itteren / Bunde

Betreft de melding

Nu de laatste baggermolen binnenkort het grindgat van Itteren / Bunde gaat verlaten, rijst mij de vraag: Wat gaat er met deze mooie situatie gebeuren?
Ik zou zeggen dat het perspectief geeft om daar overnachting / wachtplaats voor schepen Beatrixhaven / bij stremming van keerschuif Limmel van te maken ofwel te behouden.
Hopelijk gaan jullie hier een verstandig besluit in nemen daar er al veel tekorten aan fatsoenlijke ligplaatsen zijn.

Reactie Rijkswaterstaat

De tijdelijke haven van Itteren gaat tussen eind 2017 en eind 2018 gevuld worden met grond. Dit gebied heeft de bestemming natuur en gaat onderdeel worden van het Rivierpark Maasvallei. De haven blijft dus niet behouden en dat wordt ook niet overwogen.

De strook langs het Julianakanaal wordt onderdeel van het passeervak zuid. Het passeervak is een verbreding van het kanaal van ongeveer 1 km lengte tussen de Geulduiker en de brug bij Voulwames. Schepen kunnen elkaar hier tegemoet komen en passeren. Bij Geulle komt nog een tweede passeervak.

Rijkswaterstaat heeft vorig jaar onderzocht of er voldoende ligplaatsen voor de scheepvaart zijn. Er blijkt in deze omgeving voldoende ligplaatsen beschikbaar te zijn, van voldoende kwaliteit.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat