Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Maandag 4 juli heeft de ASV een gesprek met wethouder gemeente Smallingerland over voorgenomen extreme #havengeldverhoging van #Drachten. Goed dat men met ons in gesprek wil. #ASVwilbeterligplaatsbeleid @IenWTweedeKamer
In @HavenAntwerpen matroos overboord gevallen aan buitenkant vd terminalhaven. Er wordt daar geen touw aangepakt maar er zijn enorme fenders voor de zeeboten. Matroos gleed uit toen hij moest springen. Veiligheid, veiligheid??😡
En weer is er een ligplaats verdwenen. Nu in Dordrecht bij de brug over het Wantij. En maar volhouden dat er genoeg plekken zijn in havens waar de schippers hun schepen zouden kunnen "stallen"(zoals @markharbers het noemt in brief aan @IenWTweedeKamer ). https://t.co/gBSAZv9Cxo.

Geen Ligplaatsen in grindgat van Itteren / Bunde

Betreft de melding

Nu de laatste baggermolen binnenkort het grindgat van Itteren / Bunde gaat verlaten, rijst mij de vraag: Wat gaat er met deze mooie situatie gebeuren?
Ik zou zeggen dat het perspectief geeft om daar overnachting / wachtplaats voor schepen Beatrixhaven / bij stremming van keerschuif Limmel van te maken ofwel te behouden.
Hopelijk gaan jullie hier een verstandig besluit in nemen daar er al veel tekorten aan fatsoenlijke ligplaatsen zijn.

Reactie Rijkswaterstaat

De tijdelijke haven van Itteren gaat tussen eind 2017 en eind 2018 gevuld worden met grond. Dit gebied heeft de bestemming natuur en gaat onderdeel worden van het Rivierpark Maasvallei. De haven blijft dus niet behouden en dat wordt ook niet overwogen.

De strook langs het Julianakanaal wordt onderdeel van het passeervak zuid. Het passeervak is een verbreding van het kanaal van ongeveer 1 km lengte tussen de Geulduiker en de brug bij Voulwames. Schepen kunnen elkaar hier tegemoet komen en passeren. Bij Geulle komt nog een tweede passeervak.

Rijkswaterstaat heeft vorig jaar onderzocht of er voldoende ligplaatsen voor de scheepvaart zijn. Er blijkt in deze omgeving voldoende ligplaatsen beschikbaar te zijn, van voldoende kwaliteit.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat