Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
3 days ago
De afvalproblematiek blijft ons bezighouden. Zie dit filmpje van Heere Heeresma: achtergelaten en niet opgeruimd afval op Steiger C in de Oude Houthaven https://t.co/5n6xRCsZjU. Kijk naar landen om ons heen waar op zoveel sluizen vuil, gescheiden!, ingeleverd kan worden.
3 days ago
Is er toekomst voor de haven van Deventer? Alarmerend: ondergrens om door de sluis van Deventer te schutten wordt gesteld op 1.47 boven NAP. Dat zou betekend hebben dat
•In 2016 er 35 dagen stremming geweest zou zijn,
•In 2015 39 dagen
•In 2011 50 dagen
•In 2003 55 dagen
3 days ago
De 5 gevangen schepen zullen Deventer kunnen verlaten als het peil van de IJssel 30cm stijgt, dat kan weken duren. De gemeente, die de schippers niet heeft geïnformeerd bij binnenkomst van de haven, doet tot nu toe geen toezeggingen over vergoedingen.
https://t.co/YEEY9d0foM

Aanmelden havenbezoek Lochem

Wij ontvingen een mail van een schipper die hij verstuurd heeft naar de havenbeheerder van Lochem.

Reactie “Ben er helemaal klaar mee dat wij de boekhouding moeten gaan doen voor elke gemeente die een haven heeft”

Datum: 22 maart 2018 om 14:47:56 CET
Aan: info@havenbedrijftwente.nl

Geachte,
Via deze weg wil in mijn ongenoegen uiten over de manier van aanmelding en de bejegening van uw medewerkers tijdens mij bezoek aan de haven van Lochem.

Deze morgen ben ik benaderd door een meneer waarvan het uniform liet blijken dat hij van handhaving was maar ik wist natuurlijk niet waarvan.

Zonder goedemorgen werd mij gezegd dat ik mij moest melden, waarna ik 3 keer gevraagd hebt wat zegt u?

Na de 4e keer was mijn antwoord, dat dat ook wel eens tegen mijn grootvader gezegd is door een man in uniform lang geleden!
U begrijpt wel, geen lekker begin van een gesprek! De man schrok van mijn reactie en het ijs was gebroken.

Er volgde een goed gesprek en naar aanleiding van dat gesprek wil ik u het volgende mededelen.

1e Manier van aanmelding:
Als een schip een haven aanloopt moet er dmv borden duidelijk zichtbaar zijn hoe of wie de havenbeheerder is en hoe deze te bereiken is.

Verder hoeft een schipper niet op internet te Googelen op welke manier er aangifte gedaan moet worden.

Alle schepen zijn duidelijk gekenmerkt zodat in een oogopslag te achterhalen valt wie de eigenaar is en waar deze huisvest.

Zolang ik niet overtuigd ben dat uw webportaal veilig is, kunt u van mij ook niet verlangen om mij daar te registeren.

U begrijpt dat er dus behoefte is aan een havenmeester die als aanspreekpunt dient en zorg draagt voor uw administratie en financiële afwikkeling van de havengelden, en niet aan een Boa die roept dat we ons moeten melden en we geen flauw idee hebben bij wie, waarom en wanneer .

Datum bezoek aan de haven Lochem
Ma 19-03-2018 tm Do 22-03-2018