Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter

🎩voor Tom Berendsen (Eroparl. CDA) Hij neemt het in Europa op voor de binnenvaart-familiebedrijven. Zoals Kamerlid @JacoGeurts op nationaal niveau doet, doet Berendsen het op Europees niveau: "voldoende voorzieningen zijn noodzakelijk"! https://t.co/cuLjZPuYe8. Dank! @cdaeuropa

Goed initiatief van VVD-Europarlementariër @C_Nagtegaal.👍 De transportcommissie stemde in met haar binnenvaartrapport: goede bruggen, sluizen en waterwegen zijn onmisbaar voor een modal shift! #werkaandewinkel https://t.co/dCy0DNFg2E @MinIenW @IenWTweedeKamer

Hele weekend sluis Andel gestremd voor scheepvaart, behalve....voor containerschepen. Dat kan toch niet? Een lege spits zou de oevers beschadigen, een 110 meter schip niet? Wie is die "hogerhand"die beslist wie er wel en niet mag verdienen? Onacceptabel! @RWS_ZN @IenWTweedeKamer

Havenbedrijf beslist om Royerssluis te renoveren als binnenvaartsluis

Onderstaand bericht ontving de ASV van havenbedrijf Antwerpen. Duidelijk is, dat de reacties vanuit de binnenvaart hebben doen besluiten om de Royerssluis NIET definitief buiten werking te stellen, maar gezien het onderstaande bericht mogen we niet te vroeg juichen. Ook nu kunt u weer reageren, dus laat u horen als u een mening hebt.

Beste binnenvaartcollega, Beste partner,
We ontvingen de voorbije weken veel vragen en bedenkingen m.b.t. de toekomst van de Royerssluis. Er werd intensief overlegd en de resultaten van dit overleg delen we bij deze graag met u.

Werkzaamheden ten bate van veiliger fietsverkeer:

Zoals u weet, zijn de werken aan de Royerssluis momenteel aan de gang, waardoor de sluis gesloten is. Deze werken zijn nodig om de veiligheid van het fietsverkeer op en rond de sluis te verbeteren.

Sluis opnieuw open met spertijden vanaf half april:

Midden april zal de sluis opnieuw geopend worden. Om een veilig fietsverkeer over de sluis te blijven garanderen, zullen vanaf dan tijdens de spitsuren spertijden gehanteerd worden. Op volgende tijdstippen zal de sluis dus niet door de binnenvaart gebruikt kunnen worden:
– van 6u30 tot 9u
– van 13u15 tot 13u45
– van 15u30 tot 18u

De tijdstippen werden gekozen in functie van de shiftwissels van havenarbeiders enerzijds en de schooltijden van de Hoge Zeevaartschool anderzijds. Na één maand zullen we, samen met vertegenwoordigers van de binnenvaartsector, de impact van deze spertijden evalueren.

Renovatie als binnenvaartsluis:

Er werd de voorbije weken ook druk gespeculeerd over de toekomst van de sluis. Bij deze kunnen we u bevestigen dat het Havenbedrijf heeft beslist om de Royerssluis te renoveren als binnenvaartsluis. Door de veranderde situatie aan de andere sluizencomplexen in de haven is zeevaart in het zuidelijke deel van de haven via de Royerssluis niet langer noodzakelijk. De zeeschepen kunnen in de andere sluizencomplexen terecht. Een intensieve meetcampagne tijdens en na de huidige werkzaamheden en regelmatig overleg met de binnenvaartsector zullen een beter zicht bieden op het effectieve gebruik van de Royerssluis. Op basis daarvan zal de precieze configuratie van de nieuwe sluis worden uitgewerkt.

De timing van de renovatie zal afgestemd worden op die van de werken voor de Oosterweelverbinding. Deze werf, die ten vroegste in 2020 zal starten, bevindt zich vlakbij de Royerssluis. Door een goede afstemming van de beide werven en in overleg met de binnenvaartsector worden de hinder voor het wegverkeer en binnenvaart alsook de noodzakelijke tijdelijke sluiting van de Royerssluis zoveel mogelijk beperkt.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en blijven ter beschikking voor eventuele bijkomende vragen.

Reacties naar: intermodalsolutions@mail.portofantwerp.com tel: 0032 3 205 22 50