Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Beperkt schutten op de #Twentekanalen vanaf morgen? Rijkswaterstaat verwacht dat morgen overgaan wordt tot beperkt schutten op de Twentekanalen. Dit houdt in dat er alleen geschut kan worden als er in de Twentekanalen voldoende water staat.
Low water and a lack of small ships in Europe because of @CCNR_Rhin regulations. No action yet from the @CCNR_Rhin to save small inland-barges! Crisis time = crisis measures: crisis hardship-clause? DO SOMETHING! @C_Nagtegaal @tbwberendsen @EU_Commission https://t.co/23WAf6OZxr
Vragen in Europa, hoorzitting in de Kamer, Kamermoties, petitie, brandbrief: nog geen actie om klein schip te behouden! Het logische vervolg: tekort kleine schepen. Crisistijd=crisismaatregelen: crisishardheidsclausule? DOE IETS! @MinIenW
https://t.co/23WAf6OZxr @IenWTweedeKamer

Motie uitzonderen scheepvaart bij verbod op: mobiel gebruik in het verkeer

De ASV ontving op 22 maart jl. onderstaand bericht van de heer van Aalst (PVV):

Ik kan jullie het heugelijke nieuws brengen, dat zojuist de motie is overgenomen door de Minister. Ook zij vindt dat de wetgeving niet mag leiden tot belemmering van jullie werkzaamheden.
Met vriendelijke groet, Roy van Aalst PVV
Twitter

Motie uitzonderen scheepvaart bij verbod op mobiel gebruik in het verkeer

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat (binnenvaart)schippers mobiele apparatuur moeten gebruiken om noodzakelijke nautische informatie uit te wisselen/of te communiceren met bedieningspersoneel van kunstwerken zoals bruggen en sluizen,

constaterende dat zich geen aantoonbare problemen hebben voorgedaan waaraan het gebruik van mobiele apparatuur in de binnenvaart ten grondslag lag,

verzoekt de regering om te onderzoeken of de scheepvaart uitgezonderd kan worden bij wetgeving om het mobiele apparatuur gebruik achter het stuur/roer te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst