Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
5 days ago
De stukken die de ASV heeft aangeboden bij het aanbieden van de petitie GEEF DE BINNENVAART TOEKOMST zijn te vinden op de ASV site https://t.co/5XCDUREsZn
5 days ago
Minister van Nieuwenhuizen is afgelopen week uitgebreid door de ASV ingelicht over de CCR: ontstaan en ontwikkeling van de CCR en de oorzaak en gevolg van de regelgeving van deze organisatie. Onder andere te lezen in deze presentatie: https://t.co/zdwvFyCXiN
5 days ago
Heere Heeresma, vriend van de binnenvaart blijft interessante filmpjes maken over het varend bestaan, nu te zien via de Scheepvaartkrant https://t.co/6SbG7iz9hn

Motie uitzonderen scheepvaart bij verbod op: mobiel gebruik in het verkeer

De ASV ontving op 22 maart jl. onderstaand bericht van de heer van Aalst (PVV):

Ik kan jullie het heugelijke nieuws brengen, dat zojuist de motie is overgenomen door de Minister. Ook zij vindt dat de wetgeving niet mag leiden tot belemmering van jullie werkzaamheden.
Met vriendelijke groet, Roy van Aalst PVV
Twitter

Motie uitzonderen scheepvaart bij verbod op mobiel gebruik in het verkeer

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat (binnenvaart)schippers mobiele apparatuur moeten gebruiken om noodzakelijke nautische informatie uit te wisselen/of te communiceren met bedieningspersoneel van kunstwerken zoals bruggen en sluizen,

constaterende dat zich geen aantoonbare problemen hebben voorgedaan waaraan het gebruik van mobiele apparatuur in de binnenvaart ten grondslag lag,

verzoekt de regering om te onderzoeken of de scheepvaart uitgezonderd kan worden bij wetgeving om het mobiele apparatuur gebruik achter het stuur/roer te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst