Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
https://t.co/lWHLGEwrtK Chauffeurs in Nederland weinig gecontroleerd, bij overtreding vaak geen gevolgen omdat “je met een goed gesprek vaak meer bereikt”. Dit in scherp contrast met het boete- en handhavingsbeleid voor de binnenvaart. ILT= Overheid: benadeelt binnenvaart
DANK minister @Barbara_Visser1 🎩, dat er is geluisterd naar onze zorgen aangaande #FAME. Zorgen zo goed verwoord in moties van @BisschopRoelof en @MahirAlkaya, gesteund door @EOCverzekering . https://t.co/aWth27tVUe Grote vraag nu: hoe wordt de 6% #CO2 reductie ingevuld?
7.000 spitsen 25 jaar geleden, daarvan nu max.350 over. Maar @CCNR_Rhin regelgeving gaat gewoon door. In Botlek wordt bauxiet uit een zeeschip in een loods gegooid omdat geen #spits te vinden is. Omgekeerde modal shift is enorme extra #CO2 uitstoot. @C_Nagtegaal @IenWTweedeKamer

Begeleidend schrijven invuldocument Royerssluis

Betreft: Bijdrage binnenvaartsector aan meet-en monitoringprogramma dossier Renovatie Royerssluis

Beste,

Zoals bekend, werd op 15 februari 2018 de Royerssluis buiten dienst gesteld voor een periode van 2 maanden tot 15 april 2018.

Tijdens deze periode van buitendienststelling wordt de fietsveiligheid op en rond de Royerssluis verbeterd en wordt een grootschalige data- en meetcampagne opgezet om zowel de impact op de binnenvaart alsook op het landverkeer in kaart te brengen en de noodzakelijk inspecties en boringen uit te voeren.

Na de periode van buitendienststelling worden spertijden ingelegd conform de Siberiabrug.

Zowel tijdens als na de buitendienststelling kan de binnenvaart het Havenbedrijf Antwerpen helpen om cruciale informatie ter onderbouwing van het dossier Renovatie Royerssluis te verzamelen.

Wij richten ons hierbij aan alle binnenvaarders, die de Royerssluis als 1ste sluis oproepen en gebruiken en wij nodigen deze binnenvaarders allen uit om deel te nemen aan de meetcampagne.

Om een degelijke dataset te bekomen vragen wij aan al wie deelneemt om data bij te houden over de gehele periode van 15 maart 2018 tot 15 mei 2018 (1 maand tijdens de buitendienststelling en 1 maand na de buitendienststelling), zodat wij een vergelijkende analyse kunnen maken en deze informatie kunnen meenemen in het dossier Renovatie Royerssluis.

In bijlage vinden jullie het betreffende invuldocument. Om een vlotte verwerking van de verstrekte gegevens mogelijk te maken, ontvangen wij de ingevulde documenten graag wekelijks op het mailadres intermodalsolutions@mail.portofantwerp.com.

Wij bedanken eenieder van jullie voor de medewerking en doen bij deze nog een warme oproep om AIS steeds goed in te stellen en te gebruiken én steeds 2 uur voor ETA sluismelding te maken.

Met vriendelijke groet,
Havenbedrijf Antwerpen
intermodalsolutions@mail.portofantwerp.com
0032 3 205 22 50

Het formulier kunt u downloaden op onze website