Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter

#Binnenvaart Frankrijk: Montargis, een belangrijke laadplaats, is onbereikbaar geworden door watertekort. Vaarwegen richting Zuid-Frankrijk zijn niet of nauwelijks bevaarbaar. Zelfs op de hoofdvaarwegen (Seine) is de vaart onzeker door instortende sluizen.

De SP gebruikt een illegaal middel om tankschepen in de gaten te houden via internet Het volgen van schepen (via AIS) waarop de schippers vaak hun woning en gezin hebben is tegen de afspraken in. https://t.co/l5uzESJlKj Is de privacy in de binnenvaart van geen belang?

Vrijwilligers gezocht voor de Stoomsleepboot Jan de Sterke uit Gorinchem, die ook nog eens verstand hebben van oude techniek en mensen die (voor de functie van kapitein) in het bezit zijn van een groot vaarbewijs.
informatie https://t.co/Osio11fshJ

Nieuwsbrief Maashaven

Belangrijke informatie voor de binnenvaart over de ligplaatsen in de Maashaven.

Zoals bekend zijn er plannen tot herinrichting van de Maashaven. Het Havenbedrijf is blij met het behoud van de Maashaven als belangrijke ligplaatshaven voor de binnenvaart. De herinrichting betekent wel dat de ligging en het gebruik van de ligplaatsen verandert.

De divisie Havenmeester heeft eerder via een Bekendmaking aan de Scheepvaart aangegeven dat in verband met de werkzaamheden de binnenvaart, begin februari 2018, zowel het lange als het korte ponton aan de Maashaven-oostzijde moest verlaten.

Met de schepen die al geruime tijd onafgebroken aan de oostkant van het ponton verbleven is een overgangssituatie afgesproken. Zij kunnen tijdelijk afmeren aan het meest westelijke ponton in de Maashaven.

Met veel waardering heeft het Havenbedrijf gezien dat al deze schepen op tijd zijn verhaald en op de hun nieuwe locatie zijn afgemeerd.

Vervolgens is de steiger voor de reguliere binnenvaart buiten gebruik gesteld. Het ponton was daardoor niet meer in gebruik als afmeergelegenheid.

Het was de bedoeling om zo snel mogelijk na deze verhuizing alle pontondelen af te voeren naar de werf. Daar zouden zij geschikt worden gemaakt voor de nieuwe afmeersituatie die aan de Maashaven noordzijde is beoogd middels de aanleg van twee zgn. ‘hockeysticksteigers’.

Echter, door een verandering in de planning worden de pontondelen nu niet in één keer maar in etappes weggehaald. Door in gedeeltes af te koppelen blijft de mogelijkheid bestaan om aan de nog resterende pontondelen af te meren. Daardoor is de noodzaak voor het nu geldende afmeerverbod vervallen.

Om niet onnodig ligplaatscapaciteit in de Maashaven te onttrekken, is in een nieuwe Bekendmaking aangegeven dat het weer mogelijk is om aan de nog overgebleven pontons af te meren.

Het blijft voor de reguliere binnenvaart echter een onzekere ligplaats. Het Havenbedrijf kan op ieder moment verzoeken om binnen bepaalde tijd de ligplaats te verlaten om delen van het ponton af te koppelen en naar de werf te vervoeren.
Het Havenbedrijf heeft willen voorkomen dat de categorie ‘langliggers’ onmiddellijk zou moeten vertrekken. Begin deze maand konden zij in alle rust naar hun nieuwe locatie.

Voor de actieve binnenvaart ligt dat begrijpelijk anders. Zij kunnen makkelijker snel verhalen naar een andere locatie wanneer de pontons worden afgevoerd.

Het project vernieuwing ligplaatsinrichting Maashaven gaat overigens ongewijzigd door. Alleen de planning van het gebruik van de bestaande pontons is gewijzigd.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Afdeling Beleid van de Divisie Havenmeester Rotterdam.