Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Maandag 4 juli heeft de ASV een gesprek met wethouder gemeente Smallingerland over voorgenomen extreme #havengeldverhoging van #Drachten. Goed dat men met ons in gesprek wil. #ASVwilbeterligplaatsbeleid @IenWTweedeKamer
In @HavenAntwerpen matroos overboord gevallen aan buitenkant vd terminalhaven. Er wordt daar geen touw aangepakt maar er zijn enorme fenders voor de zeeboten. Matroos gleed uit toen hij moest springen. Veiligheid, veiligheid??😡
En weer is er een ligplaats verdwenen. Nu in Dordrecht bij de brug over het Wantij. En maar volhouden dat er genoeg plekken zijn in havens waar de schippers hun schepen zouden kunnen "stallen"(zoals @markharbers het noemt in brief aan @IenWTweedeKamer ). https://t.co/gBSAZv9Cxo.

Ronde Tafelgesprek Energietransitie Binnenvaart

Het vervolg op de vraag of het voor de binnenvaart financieel haalbaar is om te vergroenen.

De grote lijnen, die RVO presenteerde, gingen over diesel-elektrisch varen. Dit was blijkbaar de opdracht van het Ministerie. Het was eigenlijk te beperkt. RVO kreeg ook opmerkingen hierover vanuit de zaal, dat er meer opties zijn om tot zero uitstoot te komen.

Beleid gericht op grote schepen!

Toch is het bij iedereen bekend, dat de binnenvaart erg divers is!

Ook het Panteia was te veel op grote binnenvaart en diesel-elektrisch varen gericht.
Bij de presentatie “meten aan de pijp” werd wel ingegaan op alle facetten van uitstoot reduceren. TNO had een presentatie, waarin gesteld werd, dat de binnenvaart veel vervuilender was dan de vrachtwagen per ton kilometer. De opmerking dat de schepen in één keer veel vrachtwagenladingen tegelijk vervoeren, werd afgewimpeld. Ik stelde dat er 10 miljoen PK in de binnenvaart in Europa wordt gebruikt en 3500 miljoen PK in het wegverkeer in Europa. Dan mag de vrachtwagen wel 75% schoner zijn, maar verliest het op de hoeveelheid. Dit deed niet terzake!

Ik miste hier wel de kennis van rompsnelheid als emissie reducerende maatregel. De grote lijn was 2021 meten en vandaaruit tot 2030 49% minder CO² en 2050 moeten we emissieloos varen. BLN-Schuttevaer vond dat we knopen moesten doorhakken en nog dit jaar zouden moeten meten aan de pijp en certificeren. We lopen al achter en vooral in de publieke opinie lopen we achter en dat is zorgelijk. Het Ministerie wilde zich hiervoor hard maken. Er is hierover al genoeg gepraat. De algehele stemming was dat we snel moeten handelen. Het Ministerie gaf aan, dat er weer een subsidie, die was gestopt, wederom weer gestart wordt na de zomer.
Piet