Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter

https://t.co/VoJ8JM6lMB
Wat zijn de ervaringen tot nu toe met de tweede proef langer liggen? Zijn er bijzonderheden die we mee moeten nemen met het overleg hierover met Rijkswaterstaat? Reageer op ASV facebook of info @algemeeneschippersvereeniging.nl. @nancyscheijven

Nederlands onredelijke boetebeleid heeft helaas navolging gekregen in Belgie😡. Daarom trekt de Belgische ASB aan de bel. https://t.co/NOdEae0keT. Boetes moeten in verhouding staan tot eventueel veroorzaakte gevaar of economisch gewin. @IenWTweedeKamer lees @MaritiemC

Alle mooie verhalen over een gewenste modal shift en level playingfield ten spijt: de binnenvaart wordt opgezadeld met een zelf op te brengen "vergroenings" fonds als het aan het kabinet ligt. https://t.co/awaBSbyV3V @Barbara_Visser1 @MahirAlkaya @IenWTweedeKamer

Nieuwsbrief juni 2018

Voorwoord

Politiek

 • Lobby voor de binnenvaart
 • Position paper
 • Politiek, politiek
 • Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Nautisch Technisch

 • Maashaven ponton
 • Verslag monitoren ligplaatsen Rotterdam
 • Vreemde fratsen bij sluis III (Wilhelminakanaal)
 • Sluis Grave
 • De gemeente Geertruidenberg en de binnenvaart
 • Stremming van de Westsluis in Weurt
 • De Seine: het hoofdpijndossier van de VNF
 • Eerste reactie van de ASV op aanbevelingen onderzoeksraad Vergroening

Vergroening

 • Verduurzaming Binnenvaart en Short Sea Shipping
 • “De Binnenvaart is akkoord over uitstoot minder broeikasgassen”, …..toch?
 • Gesprek met de gemeente Nijmegen
 • Verslag Festival duurzame mobiliteit
 • Green Award mogelijk voor alle schepen?
 • Klimaattafels
 • Convenant tussen SWT en NPRC
 • Politiek, politiek: Vergroening besproken in een Algemeen Overleg Maritiem

In Memoriam “Kees Stienstra”
Natuur en Varen

CCR

 • Evaluatie van de AIS/ECDIS-verplichting
 • De CCR en Inland AIS
 • Plenaire CCR overleg 22 mei 2018
 • 26 juni uitreiking petitie!
 • Politiek, politiek: CCR regelgeving besproken in een Algemeen Overleg Maritiem
 • CCR en de moties

Help te helpen
ASV: “de stem van de schipper wordt niet genoeg gehoord”
Gezocht: zegels!

Juridisch

 • AVG
 • Let op het verschil tussen de verjarings- en vervaltermijn!
 • Overleg Klantenraad Binnenvaart met politie op het water
 • Persbericht overleg ASV evofenedex

Flitslampjes

De Beurs van Gorkum: een indruk