Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
(Afstands) controles door ILT met enorme boetes?
Wij horen alarmerende berichten. Om dat aan de orde te stellen hebben we ervaringen nodig.
Wat zijn uw ervaringen met ILT controles op afstand? Zie ASV facebook of deel uw ervaringen via info @algemeeneschippersvereeniging.nl
Omgekeerde Modal shift😡 Koude sanering van 62% van de Nederlandse (droge lading) binnenvaartschepen (1.544 van de 2.487 schepen). ALLE schepen tot 1.500 ton verdwijnen. Dat is 50.000 extra vrachtwagens op de weg. @markharbers @IenWTweedeKamer En dat laten we gewoon gebeuren?
MIRT debat over stadsbrug Rotterdam: @HabtamudeHoop (PvdA) meldt dat -door nautische (on)veiligheid- binnenvaart en bewoners geen brug willen, maar liever een tunnel👏. @minhas_fahid (VVD) vindt het een "zorgvuldige" afweging omdat het anders veel duurder wordt😡 @IenWTweedeKamer

Nieuwsbrief juni 2018

Voorwoord

Politiek

 • Lobby voor de binnenvaart
 • Position paper
 • Politiek, politiek
 • Brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat

Nautisch Technisch

 • Maashaven ponton
 • Verslag monitoren ligplaatsen Rotterdam
 • Vreemde fratsen bij sluis III (Wilhelminakanaal)
 • Sluis Grave
 • De gemeente Geertruidenberg en de binnenvaart
 • Stremming van de Westsluis in Weurt
 • De Seine: het hoofdpijndossier van de VNF
 • Eerste reactie van de ASV op aanbevelingen onderzoeksraad Vergroening

Vergroening

 • Verduurzaming Binnenvaart en Short Sea Shipping
 • “De Binnenvaart is akkoord over uitstoot minder broeikasgassen”, …..toch?
 • Gesprek met de gemeente Nijmegen
 • Verslag Festival duurzame mobiliteit
 • Green Award mogelijk voor alle schepen?
 • Klimaattafels
 • Convenant tussen SWT en NPRC
 • Politiek, politiek: Vergroening besproken in een Algemeen Overleg Maritiem

In Memoriam “Kees Stienstra”
Natuur en Varen

CCR

 • Evaluatie van de AIS/ECDIS-verplichting
 • De CCR en Inland AIS
 • Plenaire CCR overleg 22 mei 2018
 • 26 juni uitreiking petitie!
 • Politiek, politiek: CCR regelgeving besproken in een Algemeen Overleg Maritiem
 • CCR en de moties

Help te helpen
ASV: “de stem van de schipper wordt niet genoeg gehoord”
Gezocht: zegels!

Juridisch

 • AVG
 • Let op het verschil tussen de verjarings- en vervaltermijn!
 • Overleg Klantenraad Binnenvaart met politie op het water
 • Persbericht overleg ASV evofenedex

Flitslampjes

De Beurs van Gorkum: een indruk