Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Brief aan BLN

Onderstaande brief is door de ASV aan het hoofdbestuur van BLN-Schuttevaer gestuurd.

Beste collega’s, hoofdbestuur BLN-Schuttevaer,

Onderwerp: digitalisering opgave binnenhavengeld.

Nu naast Amsterdam en Rotterdam ook de gemeente Twente de opgave van het binnenhavengeld gaat digitaliseren, voorzien wij dat deze trend zich door gaat zetten. Een digitalisering van een binnenhavengeld systeem kan vele voordelen opleveren, maar zoals het zich op dit moment ontwikkelt, ontdekken wij ook veel nadelen. Enkele nadelen zijn dat elke gemeente zijn eigen systeem ontwikkelt, waarbij een schipper voor elke gemeente inlogcodes krijgt. Ook werkt elk systeem weer op een andere manier. Een tweede nadeel is dat schippers beboet worden voor het te laat of niet aangeven van het bezoek aan de haven.

Wij hebben enkele ideeën om deze problemen op te lossen door zelf een systeem te ontwikkelen. Dit systeem kunnen we dan aanbieden aan gemeentes, die ook voornemens zijn te digitaliseren. Het is voor ons wel belangrijk dat wij niet havens gaan overhalen over te gaan op een digitaal platform.

Enkele voordelen van een dergelijk systeem zouden moeten worden:

  • één systeem voor elke gemeente waardoor het overzichtelijk blijft en je niet te maken krijgt met meerdere inlogcodes en dergelijke.
  • één overzicht met facturen.
  • makkelijk via de site, met een app of middels de marifoon aangifte doen.
  • het programma houdt de in- en uitvaarten van de haven bij en rekent zelf uit welk havenbriefje het voordeligst is.
  • geen ontwikkelingskosten voor een gemeente die wil digitaliseren.

Zo zijn er nog meer voordelen te bedenken waarom één systeem handig kan werken. Wij hebben het idee om iets te maken vergelijkbaar met parkmobile.

Er is al informeel wat gebrainstormd tussen Arend Horrel en Ronald Sipsma over een systeem als dit. Wij willen jullie vragen of jullie er open voor staan om dit gezamenlijk met de ASV op te pakken. Onze uitdrukkelijke voorkeur gaat uit naar een werkgroep bestaande uit varende leden. Vergelijkbaar met het initiatief Co2vadem, het vaardiepteprogramma, samenwerking tussen een 50-tal schippers en Autena”.

Afwachtende uw reactie,
Gerberdien le Sage, Voorzitter ASV

Helaas was het antwoord vanuit het hoofdbestuur op onze vraag tot samenwerking negatief.