Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Den Haag: gesprekken met SP en PVV

Op 24 Januari zijn Esther, Sunniva en Gerberdien namens de ASV in Den Haag bij de SP en PVV langs geweest.

De dag begon met het bericht van de aangenomen motie van mevr. Van Tongeren over het verminderen van de afleiding achter het stuur door telefoon gebruik en hoe zij wilde kijken dat telefoons geblokkeerd kunnen worden. Tja dat gaf nogal wat commotie onder de schippers en wij waren op zijn zachts gezegd niet blij mee dat, op de SGP en FVD na, iedereen de motie had gesteund!

Bij beide partijen hebben we de kans gekregen en genomen om heel duidelijk uit te leggen dat ze zichzelf met dit stemgedrag ongeloofwaardig maken in de binnenvaart. Beide partijen zijn geschrokken van de commotie en hadden wel een verklaring voor hun stemgedrag: Volgens hen is het zo dat Veilig verkeer staatjes bijhoudt van de wijze waarop men voor veiligheid stemt in de Kamer en omdat de motie een “slappe hap’ motie is (volgens hen) wilden ze het risico niet nemen te boek te komen te staan als partijen die de veiligheid niet serieus zouden nemen. Wij echter, zeiden dat ze nu in de binnenvaartsector te boek komen te staan als partijen die de binnenvaart niet serieus nemen en niets begrijpen van de sector waarover ze besluiten nemen. Die boodschap kwam goed aan mede doordat men al de twitterberichten en dergelijke had gelezen.

We hebben met beide partijen afgesproken dat men in het vervolg de ASV op voorhand meer zal betrekken bij dit soort moties.

Er is ook gesproken over de reden waarom Groen Links opeens dit onderwerp via een motie aan de orde stelde omdat nergens in de binnenvaart gebruik van mobiele telefoon als een probleem gesignaleerd is. Het feit dat Liesbeth van Tongeren, de in de raad van advies zat van het bedrijf wat dit soort blokkeersystemen ontwikkeld leek een grote rol te spelen. Op het moment dat wij daar in gesprek waren deelde men ons mee dat er vragen over gesteld zouden worden wat heeft geresulteerd in het neerleggen van die adviesfunctie door mevrouw van Tongeren).

Ook het boetebeleid kwam aan bod: De ASV heeft kunnen mededelen dat we nu als ASV echt inhoudelijk in gesprek zijn met ILT over datgene wat wij tegenkomen, aan de hand van diverse voorbeelden, en ook hoe wij vinden dat de evaluatie van dit boetebeleid plaats zou moeten vinden. Hierbij tonen we aan dat het boetebeleid niet werkt en procedures niet uitvoerbaar zijn wat betreft bv de termijnen die er staan om zienswijzen in te dienen en de wijze waarop dit moet gebeuren.

Wat betreft de vergroening van de binnenvaart heeft de ASV duidelijk gemaakt dat dit een moeilijk verhaal wordt als de schipper de investeringen niet terug kan verdienen. Bovendien heeft de ASV geopperd dat er veel partijen willen verdienen aan het vergroeningsverhaal waarbij er terecht vraagtekens gezet worden bij diverse zaken (LNG bijvoorbeeld). Wij willen op een eerlijke manier vergroenen. Ook is er gesproken over goede (particuliere) initiatieven die gewoon niet erkend worden door de overheid of niet worden benoemd.

Het vergroeningsverhaal is overigens bij de PVV geen speerpunt, maar de tegenstrijdige rol van ILT daarin is wel aan de orde gekomen. Zo is besproken dat ILT (de overheid) een bijzonder dubieuze rol heeft bij (Beerput Nederland) in het kader van de verwerking van (scheeps)afval, terwijl dezelfde overheid met enorme boetes dreigt (milieudelict) bij schippers als bijvoorbeeld wat graan uit het gangboord gemorst wordt.

Zowel bij SP als bij PVV is er weer over de CCR-regelgeving gesproken. In beide gevallen hebben benadrukt dat, ondanks aangenomen moties, de regelgeving maar blijft doordenderen met de sloop van oudere (en dus alle kleinere) schepen tot resultaat, waarbij de diversiteit van de binnenvaartvloot sterk aangetast wordt. In dit geval hebben we het ook specifiek over de geluidseisen gehad en hoe er gedaan wordt alsof juist de oudere vloot tegemoet gekomen wordt waar die juist de dupe blijkt te zijn van een spel waarin zij opgeofferd zijn. Hoe mooi die “oplossing voor de geluidseisen” door anderen worden goed gepraat. Men moet zich toch echt gaan realiseren dat met name de kleinere binnenvaart gaat verdwijnen en de haarvaten niet meer benut gaan worden door schepen. Dat dit vervoer naar de weg verplaatst en we nog langere files krijgen.

Het waren goede en (met name bij de SP) stevige gesprekken waarbij we wederzijds onze waardering hebben uitgesproken over het feit dat men bereid is te luisteren en nog meer wil samenwerken.

De PVV toonde zich bereid ook een vergadering van de ASV bij te wonen. Zij wilden ook wel eens aan boord van een schip kijken. Vraag aan de (denktank)leden dus: wie wil zich beschikbaar houden daarvoor?

Esther, Sunniva en Gerberdien