Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Maandag 4 juli heeft de ASV een gesprek met wethouder gemeente Smallingerland over voorgenomen extreme #havengeldverhoging van #Drachten. Goed dat men met ons in gesprek wil. #ASVwilbeterligplaatsbeleid @IenWTweedeKamer
In @HavenAntwerpen matroos overboord gevallen aan buitenkant vd terminalhaven. Er wordt daar geen touw aangepakt maar er zijn enorme fenders voor de zeeboten. Matroos gleed uit toen hij moest springen. Veiligheid, veiligheid??😡
En weer is er een ligplaats verdwenen. Nu in Dordrecht bij de brug over het Wantij. En maar volhouden dat er genoeg plekken zijn in havens waar de schippers hun schepen zouden kunnen "stallen"(zoals @markharbers het noemt in brief aan @IenWTweedeKamer ). https://t.co/gBSAZv9Cxo.

Ketelbinkie

Als geboren Rotterdamse heb ik heel wat leuke herinneringen aan de havenstad Rotterdam in mijn leven.

Rotterdam, een mooie havenstad die aan zee ligt en waar veel grote zeeschepen uit de gehele wereld komen en gaan. Nu is de binnenvaart een heel belangrijk onderdeel van deze haven. Alleen denkt de Gemeente Rotterdam, dat in de binnenvaart geen mensen meer aan boord leven. Maar dat is natuurlijk wel het geval.

Deze mensen moeten slapen, boodschappen doen, keuringen voor zichzelf en het schip naleven. Daar zijn ligplaatsen voor nodig. Maar de Gemeente Rotterdam denkt daar anders over.

Alle ligplaatsen, die eventjes niet gebruikt worden, eist ze zonder overleg met de actieve binnenschippers op. De dataverzamelaars zijn alleen cijfertjes aan het verzamelen hoe vaak en hoe lang een wachtplaats wordt gebruikt. En aan de hand van deze cijfers wordt besloten de wachtplaatsen te gebruiken voor andere doeleinden.

Zo zijn de Leuvehaven, de Rijnhaven en andere havens ook al door de Gemeente Rotterdam gekocht van het Havenbedrijf Rotterdam. Een aantal van deze havens en kades hebben momenteel geen functie.

Noordereiland is nu aan de beurt door de cijfertjes die verzameld zijn, nl. 2 ligplaatsen die Koningshaven 1 en 2 worden genoemd. Waarom de actieve binnenvaart deze wachtplaatsen moet opgeven, is een raadsel. De Spoor- en Binnenhaven zijn een alternatief in de buurt, omdat deze al in handen zijn van de Gemeente Rotterdam.

Het zou ook aardig zijn, wanneer de binnenvaartorganisaties ook op de hoogte gebracht worden als men de wachtplaatsen wil opgeven. Immers, daar is een overleg als WBR/HBR voor bedoeld.

De ASV is tot de constatering gekomen, dat er eigenlijk alleen feiten worden medegedeeld tijdens een WBR/HBR overleg zonder een onderbouwd argument. Cijfertjes kunnen wij ook geven, maar een wachtplaats is nu eenmaal nodig voor een binnenvaartschip. Net zoals je een parkeerplaats nodig hebt voor een auto.

Doortje.