Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Ligplaatsen Rotterdam

Op 19 oktober 2016, tijdens het HBR-overleg (overleg met de haven van Rotterdam), gaf de secretaris van dat overleg het advies aan de ASV om de EBS een brief te schrijven over de slechte ligplaatsen. Het geval wil dat er op sommige plekken zelfs helemaal geen wachtplaatsen aanwezig zijn voor de binnenvaart in de Beneluxhaven en de Botlek.

Dit advies om EBS te contacteren kwam in het HBR overleg naar voren naar aanleiding van de opmerkingen vanuit de ASV. Daarin meldde de ASV dat hierdoor meerdere schippers de dupe zijn geworden, die konden niet op de juiste ligplaats afmeren, en kregen te maken met de handhaving vanuit (de bemanning van de boten van) het Rotterdamse Havenbedrijf.Deze handhavers hadden veelal geen begrip voor de situatie en konden vaak ook niet meedenken in het vinden van een oplossing op dat moment.

Inmiddels heeft er een verhelderend gesprek plaatsgevonden tussen ASV en de EBS .

Er lijkt erop dat er een misverstand is over wie verantwoordelijk is voor de lig-/wachtplaatsen (havenbedrijf zegt EBS, EBS zegt Havenbedrijf).

Om helderheid te krijgen in de verantwoordelijkheden en om tot een oplossing te komen heeft de ASV aan het Rotterdamse Havenbedrijf gevraagd om samen met het Havenbedrijf en de EBS nog een keer om de tafel gaan zitten.

Wat schetst onze verbazing?

De secretaris van het havenbedrijf schrijft “Om de onderhandelingen en gesprekken niet te frustreren, vind ik het nu niet gepast om ter plaatse ook het gesprek aan te gaan.”

Om onderhandelingen en gesprekken niet te frustreren? De ASV had een prima gesprek met EBS. Welke onderhandelingen worden er bedoeld en waarom zou de aanwezigheid van de ASV (de particuliere schippers dus) een struikelblok vormen?

Wie roept er nu ook alweer dat wij moeten samenwerken? En hoe vaak hebben wij nu al niet onze hand uitgestoken en wordt die genegeerd?

Kennelijk is de haven van Rotterdam nog niet zover als vele politici die inmiddels wel de conclusie getrokken hebben dat de ASV wel degelijk de gesprekspartner is als het over de particuliere binnenvaart gaat.
Misschien dat het tijd wordt dat de Rotterdamse haven ook zover is? Dan praten we graag mee.