Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Nepnieuws 2

Enkele duizenden binnenvaartschepen kunnen door een voorstel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat langer in de vaart blijven. Het voorstel om de binnenvaartsector tegemoet te komen in een versoepeling van de geluidseisen voor oudere schepen, is aangenomen door de bevoegde internationale autoriteit.

Bovenstaande lezen we op de site van rijksoverheid.nl

Men zet hierbij de politiek op het verkeerde been. Er wordt gedaan alsof deze “versoepeling van de geluidseisen” voor de oudere schepen is bedacht. De werkelijkheid is een andere: hiermee hoeven de schepen van NA 1976 niet te bewijzen, dat ze aan de geluidseisen zouden voldoen. Daarvoor heeft men de schepen van VOOR 1976 met een werkwijze opgezadeld die zeker geen “oplossing” betekent.

Het is schrijnend dat er dan net gedaan wordt alsof dit allemaal bedacht is voor de oudere schepen en dat die eigenaars daarvan nu blij zouden moeten zijn. Om dit zo voor te stellen is de mensen op het verkeerde been zetten. De “versoepeling” bij de keuring van de geluidseisen is zo beperkt en vooral zo ongewis, dat het voor velen een struikelblok zal blijken, zeker gezien de eisen die er verder nog gewoon blijven bestaan. Het is ronduit schandalig om mensen het gevoel te geven dat dit nu een oplossing is voor schepen van voor 1976!

Ja, er zijn duizenden schepen gered en de prijs daarvoor bedraagt de opoffering van een groot deel van de 2.600 schepen met een kiellegging van voor 1976. De tekst zoals gepubliceerd op Rijksoverheid.nl maakt duidelijk, dat geen enkel schip aan de geluidseisen kan voldoen, maar alleen de oudere schepen zullen MOETEN voldoen. En dat stelt men voor als een oplossing!

Zou er niets gebeurd zijn en de regelgeving dus voor alle schepen van toepassing zijn (wat eigenlijk bij alle CCR regels zo is), dan zou zo ongeveer de hele binnenvaartvloot hier niet aan kunnen voldoen: Dat lijkt erger maar dan zou het probleem wel over de hele linie gelden en daarmee zou men niet kunnen doen wat er nu gebeurt: sussen dat het probleem “opgelost” zou zijn.

De ASV is ervan overtuigd dat dit echt nog geen oplossing is. Wij denken dat de diversiteit van de vloot wegslopen namelijk ook een enorme aantasting is en dat gaat gebeuren als dit op deze manier doorgaat. Denk aan de persoonlijke drama’s van al die schippers die hun werk, woning, pensioen en toekomst kwijtraken. Denk aan die meer dan 70.000 extra vrachtwagens op de weg.

En dat allemaal in een tijd, waarbij blijkt dat de hele politiek nu eindelijk doordrongen is van het feit dat de binnenvaart waardevol is en behouden moet blijven. In de tijd waarin we op 7 december jl. in het AO horen van de minister en alle aanwezige woordvoerders dat men meer met de binnenvaart wil doen, met de HELE binnenvaart, divers als zij is.

Zou er daarentegen niets “opgelost zijn”, dan denkt de ASV dat het ministerie het niet op zijn geweten had willen hebben de HELE vloot te laten verdwijnen cq. financieel kapot te maken. Men zou dan wel eieren voor zijn geld gekozen zou hebben, ergo; de kans op een werkbare aanpassing voor iedereen zou dan aanwezig zijn of, nog beter; Men zou zich wellicht distantiëren van deze regelgeving die leidt tot een koude sanering van de vloot binnenvaartschepen, (bijna) ALLE BINNENVAARTSCHEPEN.

Tijdens het AO van 7 december jl. sprak de minister uit dat zij vindt dat er tot in de kleinere haarvaten binnenvaart mogelijk moet zijn, omdat dat keihard nodig is. Dat kun je wel vergeten als men niet tenminste een redelijke werkwijze verzint voor de “maximale inzet” die men van een schipper verwacht als er niet aan de geluidseisen voldaan kan worden.

Want als daar geen werkbaar voorstel voor komt, zal een heel groot deel van de kleinere schepen met een kiellegging van voor 1976, binnen overzienbare tijd verdwenen zijn. Wij wachten dus op dat werkbare voorstel.

Het positieve nieuws is, volgens enkelen, dat men met dit besluit de geluidsmeting zal doen bij een gemiddeld toerental in plaats van meten bij 95% van het maximale toerental. Dat zal sommige schepen helpen, maar ook heel veel niet (er zijn schepen waarbij juist het hoge toerental minder geluid produceert), dus het is maar een heel kleine “winst” waar we het over hebben.

De ASV vindt dus ook helemaal niet dat we kunnen spreken van een oplossing. In ieder geval juist NIET voor de schepen met een kiellegging van voor 1976.

Het klinkt hard, maar tijdens de overleggen heeft de ASV helaas op geen enkel moment het gevoel gekregen dat BLN samen met ons de oudere schepen wilde behouden. Zelfs toen wij specifiek om een samenwerking hierin vroegen (middels een brief) kregen wij geen enkel antwoord. Wij hebben helaas de indruk dat BLN vindt, dat het belang van de schepen gebouwd na 1976 voor gaat boven het belang van de schepen gebouwd VOOR 1976. Het is niet fijn om hiermee naar buiten te treden, maar de suggestie die hier gedaan wordt, als zouden we zij aan zij gestreden hebben voor het behoud van de oudere schepen hebben wij helaas niet zo kunnen ervaren.

Het hele stuk op de site van de overheid:

Binnenvaartschepen langer in de vaart
Nieuwsbericht | 07-12-2017 | 11:42
Enkele duizenden binnenvaartschepen kunnen door een voorstel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat langer in de vaart blijven. Het voorstel om de binnenvaartsector tegemoet te komen in een versoepeling van de geluidseisen voor oudere schepen, is aangenomen door de bevoegde internationale autoriteit.

Dit betekent dat oudere binnenvaartschepen vanaf 1 januari 2020 niet onverkort aan de dan geldende geluidseisen hoeven te voldoen. Bij ongewijzigde regelgeving zouden deze schepen vrijwel zeker uit de vaart moeten worden genomen wegens het niet halen van de wettelijke geluidsnormen.

Schepen gebouwd op 1 april 1976 of eerder profiteren van de versoepeling, die in 2020 ingaat. Nederland heeft zich in de bevoegde werkgroep van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart, CESNI, hard gemaakt voor de versoepeling van eisen. Vanuit de EU en de lidstaten wordt in wet- en regelgeving naar de technische standaarden van CESNI verwezen.

Nieuwe meetmethode
Als vanaf 2020 schepen met een bouwdatum van vóór 1 april 1976 de verplichte geluidsmetingen voor het eerst ondergaan, zullen zij volgens een nieuwe methode worden gemeten. Geluid wordt dan niet bij 95 procent van het motorvermogen gemeten, maar bij een gewogen gemiddelde van verschillende toerentallen. Dit sluit beter aan bij hoe een schip in de praktijk gebruik maakt van de motor en levert lagere meetwaarden op.

Redelijke eisen
Worden na 2020 overschrijdingen gemeten, dan dient de scheepseigenaar te doen wat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht om het geluid verder terug te dringen. Heeft hij dat gedaan, dan worden overschrijdingen toegestaan tot maximaal 5 dB(A) in woonruimten en 10 dB(A) in slaapruimten. De komende tijd zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenspraak met de ILT, de keuringsinstanties en de internationale brancheorganisaties een voorstel doen over wat redelijke eisen zijn.

Het Nederlands voorstel wordt naar verwachting in april 2018 officieel bekrachtigd.