Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Overleg Havenbedrijf Rotterdam


slechte tot geen wachtplaatsen Dintelhaven, Beneluxhaven en Botlek

ASV was vertegenwoordigd door 2 personen. BLN was ook aanwezig met 2 personen. Er was een vertegenwoordiger van EBS. Verder waren er 4 mensen van het havenbedrijf Rotterdam.

Het gesprek begon zeer positief, omdat men de wachtsteigers in de Dintelhaven wil vernieuwen. Het eerste steiger gaat men dit jaar nog realiseren en komend WBR kan hier nog inspraak gedaan worden.

SV heeft hierbij advies gegeven om de steigers zo te plaatsen dat met de meest voorkomende windrichting (westenwinden) het aanmeren goed te doen is. De palen zouden zo gemaakt moeten worden, dat deze gebruiksvriendelijk zijn met het getij. Voorheen was het namelijk een gesloten haven.

Ook voor de duwboten is een wachtplaats nodig, omdat deze nu bij de wachtende schepen aanleggen. Dat geeft soms komische taferelen. De boot wordt gewoon in de zij van het binnenvaartschip geplaatst om mensen van boord of aan boord te laten gaan.Ze gingen ook contact opnemen met ADM om over de laadsteigers te praten. Het zou beter schoongemaakt moeten worden en er mag geen vuil in het water komen.

De Beneluxhaven en Elbehaven werden afgedaan met de mededeling dat het van EBS en ADM is, dus het probleem moet men daar oplossen.

ASV heeft gevraagd hoe dat dan met het havengeld zit, maar daar wordt met geen woord over gesproken.
Er is wel een optie om de coastersteiger te mogen gebruiken. Daar gaat men over nadenken hoe deze gebruikt kan worden.

In de Botlek is het plan om de wachtsteigers bij de voormalige GEM (Chemieweg) te verbouwen tot een langskade.
Nu kwam er een mededeling van het havenbedrijf met een tekening. Op deze locatie is het de bedoeling dat hier geen drogebulkschepen mogen wachten. Dit worden wachtplaatsen voor tankers.
Een groot aantal openbare wachtplaatsen voor droge bulk gaan dus verdwijnen.

Op de kop/hoek JEWO Laurenshaven Centrale Geul wordt een steiger gerealiseerd voor grote schepen (110 tot 135 meter) waar een beperkt aantal kunnen liggen (3 stuks). Misschien worden er aan de binnenkant van de steigers een beperkt aantal ligplaatsen voor kortere schepen gerealiseerd. Dat kan men met de bouw pas zien. Hier mogen ook tankers liggen.

EBS krijgt de mededeling van het havenbedrijf, dat men de Risolcokade gaat gebruiken met ligplaatsborden voor 220 meter aan wachtplaatsen. Dat wordt bepaald door de HES. EBS huurt namelijk het terrein van Rotterdam havenbedrijf, dus deze mag beslissen over de kades.

Daar was de EBS vertegenwoordiger echt niet blij mee, want er kan dan geen overslag plaatsvinden. Het ziet er florerend uit bij EBS. In de toekomst zullen ze meer overslag gaan doen. Zij krijgen ook de opslag voor Agribulk erbij.
Begrijpelijk dat EBS de gehele kade wil benutten om zo veel mogelijk overslag te realiseren.

Ook de ASV is niet blij mee met de mededeling, want daar ligt men achter hekken en mag het terrein niet op en af. Het openbare leven van de binnenschipper wordt hier dus ingeleverd.
Men kan ook niet rusten (nachtrust). Als men de kade nodig heeft, kan het zo zijn dat je orders krijgt om te verplaatsen.
Al met al was dit niet leuk en het EBS kreeg te horen dat men de planning maar beter moet gaan doen, zodat de schepen in de Maashaven kunnen blijven liggen. Nu was de ASV daar niet echt op tegen, maar om in de nacht uit de Maashaven te moeten vertrekken is niet echt handig voor de vaartijden. De handhaving is vrij streng in Rotterdam.

De planning lijkt ook heel moeilijk te realiseren, omdat er vaak met zeeschepen wordt gewerkt en dat kan door de weersomstandigheden vaak stagneren. Ook de bevrachters werken niet echt mee door zo laat mogelijk de schepen in te zetten, zodat men vaak zonder schepen zit of in één keer met een groot aantal tegelijk aankomen. De bevrachter belonen als hij op tijd schepen levert, is misschien een oplossing.

Daarbij heeft de ASV de oplossing tot transparantie gebracht, zodat men efficiënter kan werken. Hierbij is het dan de bedoeling niet laad-/losgereed te melden, maar een tijdstip waar men dient te laden/lossen met daarbij een laad-/lostijd bepaald door de schipper zelf.

BLN antwoordde dat ze dit bij hun logistieke groep (bevrachters) gaan melden.

Al met al is het positief dat haven Rotterdam goed gaat, alleen de problemen rondom de wachtplaatsen worden weer bij de binnenschipper neergelegd. De onderste schakel van de logistieke keten.
Er komt nog een (vervolg)afspraak om over de Botlek te praten.