Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Overnachtingshaven Haaften

De Gemeenteraad van de gemeente Neerijnen heeft op 21 december 2017 ingestemd met een bestemmingsplan, waarbij besloten is over de uitbreidingsplannen van Nedcargo/van Uden bij de overnachtingshaven in Haaften. Hierdoor krijgt van Uden/Nedcargo toestemming uit te breiden met een containeroverslagplaats. Deze overslaghaven mag 6 dagen per week 17 uur per dag (van 06:00 tot 23:00 uur) opereren.

Tijdens het werk zullen bij het handelen van de containers geluidspieken optreden van 126 Db, terwijl het loopwerk van de kraan als zodanig (continu geluid) op 112 Db wordt gezet. Naar eigen zeggen van het door Van Uden ingehuurde bureau is dat een “worst case” scenario, maar het adviesbureau dat deze berekeningen maakt, doet langdurig zaken met Van Uden (waren ook betrokken bij de overslag in Alphen waar burgers al 6 jaar klagen). Er bestaan serieuze twijfels over de correctheid van die berekeningen. Ook zal ongetwijfeld niet in het donker worden gewerkt, dus een flinke hoeveelheid licht is te verwachten.

Dit alles moet gaan plaatsvinden op grofweg 200 meter van de plaats waar thans schippers overnachten. Ook burgers in Haaften wonen in het getroffen gebied binnen een straal van 300-500 meter en verwachten niet alleen in woongenot maar ook hun slaap te worden gestoord.

Een aantal burgers beraadt zich nu op een gang naar de Raad van State, omdat zij van mening is dat er in de besluitvorming allerlei aanvechtbare fouten zijn gemaakt. Zo’n rechtsgang kost geld – naar schatting tussen de 10.000 en 20.000 euro. Net zo min als de schippers hebben burgers in Haaften zelfstandig dat soort bedragen over en proberen dus met elkaar het bedrag op tafel te krijgen. Hoewel ze inmiddels al een aantal toezeggingen hebben, is het nog niet zeker dat dat gaat lukken.

De tijd loopt, want het bestemmingsplan ligt inmiddels ter inzage.

Eén van de denktankleden van de ASV gaf hierop de volgende reactie:

“Ik vind deze Db’s nogal verontrustend hoog.

Wij mogen daar als schippers nog niet van dromen, maar het wordt wel over ons uitgestort.

Ik ben van mening dat het niet de bedoeling kan zijn om in een overnachtingshaven zoveel lawaai los te laten op rustende mensen.

Dat is ook in het verleden onze stellingname geweest. Als het eenmaal draait, ga je niks meer veranderen.

Maar goed, het spel is gespeeld.”