Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Televisie aandacht voor de noden van de binnenvaart op de Seine

In Nogent sur Seine

Zondag 4 februari was het druk in de roef van de spits FRANTO. Een televisieploeg van de regio Champagne Ardenne (FR3) was afgereisd naar Nogent sur Seine omdat verontruste schippersgeluiden hen bereikt hadden. Naast de filmploeg en de bemanning van de Franto waren de schippers van de Daevanos, de vertegenwoordiger van de schippersbond “la Glissoir”, de heer Daniel Claeys, de schipper van de tanker van Schmutz (1600 ton) en de ex-schippers Sjef en Beatrice Egberts (voormalig schippers op de Beatrice, nu wonend in het sluishuis van la Bernières) aanwezig om aan de Franse televisie hun grieven en problemen duidelijk te maken.

Een deel van de grieven betreft het feit dat de schepen op het moment van tv opname al 2 weken gestremd liggen vanwege het hoge water terwijl dat helemaal niet nodig is. Het meer dat bedoeld is voor opvang van het water blijft namelijk tegenwoordig vol staan omdat men het wil blijven gebruiken voor de watersport (jetski vooral). Als er, zoals nu, veel water valt kan het dus niet of nauwelijks opgevangen worden in het meer dat daar wel voor bedoeld was. Kortom, er is veel sneller sprake van wateroverlast, veroorzaakt door veranderend beleid met grote gevolgen.

De stuwen op de Seine zijn de afgelopen jaren bovendien vernieuwd en dat betekent helaas dat de zaak verslechterd is. Nog nooit is het voorgekomen dat de Petit-Seine, zoals het hier heet, langer dan één dag gestremd is, en nu, door die nieuwe stuwen, liggen de schepen hier al twee weken, maar het eind is nog niet in zicht.

Op televisie zagen we filmpjes van die arme boeren wiens oogst dreigt te mislukken, de bewoners wiens huizen bedreigd worden door het water, de rondvaartboten die in Parijs niet meer kunnen varen, maar de binnenvaart…. die werd nergens genoemd. Ex-schippers Sjef en Beatrice, die zo nog hun bekenden hebben onder de schippers, pikten dat niet en benaderden de Franse televisie. Toen die ook nog hoorden dat de schippers hier (ongeacht de grootte van het schip) 25,- per dag moeten betalen (exclusief stroom of water dat kost minimaal 50,-), een bedrag dat bovendien nergens aangekondigd is, was dit een onderwerp waar men graag aandacht aan wilde besteden.

Besproken werd dat dit als onredelijk ervaren werd vanwege het feit dat er nergens in Frankrijk betaald wordt voor het gebruik van de kades door schippers, dat diezelfde schippers wel gewend zijn te betalen voor het gebruik van de vaarweg. Uitgelegd werd hoe het in andere landen zit maar dat dit soort bedragen (voor een spits) nergens voorkomen, en dus als bijzonder onredelijk ervaren worden. Zeker, omdat schippers geen kant op kunnen. De overheid heeft tenslotte het besluit genomen dat alles gestremd is, ook daar waar de schepen enkele jaren geleden nog gewoon over de stuw mochten varen.

De ASV heeft naar aanleiding van de brief van een van haar leden een ondersteunende brief gestuurd aan de Port de l’Aube in Nogent sur Seine waarin wij verzoeken de rekening met de bevrachter te regelen.

Het is fijn dat de Franse pers er aandacht aan wil besteden, het is ook prachtig dat een bestuurslid van la Glissoire hiervoor de schippers wilde ondersteunen, en het is goed dat we de kans krijgen te laten zien dat de binnenvaart bestaat en waar we tegenop lopen. Nu maar hopen dat men wil luisteren en het beleid op verschillende fronten wil aanpassen, zodat de binnenvaart ook in Frankrijk haar rol kan blijven vervullen.