Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Voorwoord februari 2018

Langs de zijlijn

Misschien weet de lezer het, misschien ook niet maar ik vaar al sinds 2015 niet meer. Vanaf de “zijlijn” lees ik de berichten op Facebook en denk heel vaak “Wat ben ik blij”. Niet omdat ik het varen zelf niet leuk vond maar puur door allerlei zaken die de binnenvaart over zich heen krijgt en waar geen einde aan lijkt te komen. Dachten we in de jaren 80 nog dat bakkies van Granaria een probleem waren, het staat in geen verhouding tot wat er nu allemaal gebeurt. Hoelang laat de binnenvaart dit allemaal nog gewoon over zich heen komen? Iedere 2 maanden zet ik de nieuwsbrief weer vol met zaken die de binnenvaart aangaan en waarvan ik denk hoe is dit allemaal mogelijk.

Geen telefoon meer gebruiken tijdens het varen? Eerst brullen de grote mannen dat de binnenvaart moet digitaliseren en dan moet men weer terug naar rookwolken? Ik verwijs naar de Nieuwsflits van Bureau Telematica Binnenvaart waarin allerlei apps voor de binnenvaart gepromoot worden.

Waarom moet de binnenvaart alle wetten kennen en weet de politiek amper wat de binnenvaart is? Waarom moet een schipper zich in onmogelijke bochten wringen om aan alle eisen te voldoen?

En wat vinden we ervan dat men het ledenbestand van de ASV wil hebben voor doeleinden die anders zijn als het versturen van de nieuwsbrief? Dit mag helemaal niet volgens de nieuwe wet AVG die vorig jaar mei in werking is getreden. Weten ze dat bij die instellingen die erom vragen niet? Natuurlijk wel maar ze proberen het en zelfs met dubbelzinnige uitleg van wat men niet meer zal doen als men de lijst heeft.

Ik heb de ASV meegemaakt in slechte tijden, de tijd dat het bestuur de leden bijna smeekte de vereniging op te heffen. Wat ben ik blij dat dit niet is gebeurd want langzaam zien we toch ook dat men wel luistert naar wat onze woordvoerders vertellen.
Het verslag over het Algemeen overleg in deze nieuwsbrief laat zien dat men toch weer naar de binnenvaart kijkt en luistert en we hebben ook het boetebeleid aan de kaak weten te stellen. En ik mag toch hopen dat moties als die van van Tongeren een staartje krijgen want hoe kon dit gebeuren zonder dat de binnenvaart hierover werd geraadpleegd.

Wilt u over deze zaken ook uw mening geven kom dan eens naar de ASV ledenvergadering op 17 maart aanstaande, zoals altijd is de vergadering na de middag openbaar.

Verder wens ik u allemaal veel lees en kijk plezier want ook deze editie staat de nieuwsbrief weer vol informatie en foto’s!

Liesbeth de Jonge