Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter

https://t.co/VoJ8JM6lMB
Wat zijn de ervaringen tot nu toe met de tweede proef langer liggen? Zijn er bijzonderheden die we mee moeten nemen met het overleg hierover met Rijkswaterstaat? Reageer op ASV facebook of info @algemeeneschippersvereeniging.nl. @nancyscheijven

Nederlands onredelijke boetebeleid heeft helaas navolging gekregen in Belgie😡. Daarom trekt de Belgische ASB aan de bel. https://t.co/NOdEae0keT. Boetes moeten in verhouding staan tot eventueel veroorzaakte gevaar of economisch gewin. @IenWTweedeKamer lees @MaritiemC

Alle mooie verhalen over een gewenste modal shift en level playingfield ten spijt: de binnenvaart wordt opgezadeld met een zelf op te brengen "vergroenings" fonds als het aan het kabinet ligt. https://t.co/awaBSbyV3V @Barbara_Visser1 @MahirAlkaya @IenWTweedeKamer

Antwoord EOC

Hiermee kom ik terug op de brief van de ASV inzake het gebruik van GTL en gasolietoevoegingen.

Laat ik beginnen aan te geven dat EOC ook voor innovatie in de binnenvaart staat en waar mogelijk ondersteunen wij initiatieven op dit vlak, zo ook het varen op GTL. Ik heb intern nagevraagd hoe wij tegen het gebruik van GTL of andere toevoegingen aan kijken. Wij staan hier niet afwijzend tegenover, zoals uit het infoblad blijkt dat wij op onze website hebben gepubliceerd (als bijlage bijgevoegd).

Onderstaand de antwoorden op jullie vragen:

1. Ziet u door het gebruik van GTL verschil in uw schadestatistiek en is dit aantoonbaar?

Nee, wij zien geen verschil in onze schadestatistiek. Dus op dit moment hebben wij geen reden om aan te nemen, dat het gebruik van GTL, of een andere brandstoftoevoeging, zorgt voor een verhoogde schadekans.

2. Hanteert EOC andere verzekeringsvoorwaarden met betrekking tot schade als een schip vaart met GTL of een toevoeging in de gasolie?

Nee, wij hebben een set verzekeringsvoorwaarden en die gelden voor iedereen. Ook hebben wij geen clausule, die iets anders regelt als mensen met GTL of een toevoeging in de brandstof varen.

Wel willen wij meegeven, en dit staat ook in ons infoblad vermeld, dat motorfabrikanten voorschrijven aan welke specificaties brandstof dient te voldoen. Het gebruik van GTL of toevoegingen mag er niet toe leiden, dat niet meer aan deze specificaties wordt voldaan.

Gezien bovenstaande antwoorden ben ik benieuwd hoe het komt, dat leden van de ASV aangeven ‘tegengehouden te worden’ door EOC. Graag gaan wij met de ASV of de individuele leden het gesprek aan om erachter te komen waardoor ze zich tegengehouden voelen en hoe wij dit weg kunnen nemen.

Hopend hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op de vragen vanuit de ASV. Mocht er behoefte zijn aan meer toelichting zijn we hier altijd toe bereid.

Met vriendelijke groet,

Tom Boerema
Raad van Bestuur

PDF : Verantoord gebruik GTL (EOC)