Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

CDNI Presentatie

CDNI Presentatie: nieuwe losstandaarden per 1 januari 2018

Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) heeft tot doel bij te dragen aan de bescherming van het milieu en aan de verbetering van de veiligheid in de binnenvaart, de kwaliteit van het water en het welzijn van zowel het scheepspersoneel als de gebruikers van de scheepvaart.

De losstandaarden vormen in dit opzicht een essentieel onderdeel van het CDNI, aangezien deze precies voorschrijven hoe omgegaan moet worden met ladingrestanten na het lossen van een schip.
Elk type vervoerde goederen moet voldoen aan een eigen losstandaard: vegen, reinigen, afzuigen van de laadruimen, afgifte van het waswater in een ontvangstinrichting, beroep op een bijzondere behandeling…
De standaarden zijn herzien met de hulp van een groep van internationale deskundigen en zijn bij besluit aangenomen. Deze nieuwe losstandaarden gelden met ingang van 1 januari 2018.

Om de toepassing van deze losstandaarden te vergemakkelijken, hebben wij een specifiek elektronisch hulpmiddel met zoekmachine ontwikkeld onder de naam WaSTo (Waste Standards Tool).

WaSTo

  • omvat de inhoud van de regelgeving die van kracht is op 1 januari 2018;
  • identificeert de opgetreden wijzigingen en biedt de mogelijkheid eenvoudig de veranderingen vast te stellen die rechtstreeks betrekking hebben op uw situatie;
  • verklaart de redenen die hebben geleid tot de wijzigingen;
  • geeft specifieke risico’s voor de gezondheid en het milieu in verband met ladingrestanten;
  • stelt uw persoonlijke lijst van goederen samen met de bijbehorende losstandaarden.

Gebruik van WaSTo
Aanwijzingen voor de toepassing van de tabel
Voor het lozen van waswater met ladingrestanten uit laadruimen of ladingtanks die voldoen aan de gedefinieerde losstandaarden in artikel 5.01 van Deel B van de Uitvoeringsregeling, worden in de tabel, afhankelijk van de soort lading en de losstandaard van de laadruimen en ladingtanks, de afgifte-/innamevoorschriften aangegeven.

MENU Losstandaarden – overzicht van het gebruik van de volgende tabel

  • De nummers van de kolommen 1 t/m 6 zijn aanklikbaar om specifieke aanwijzingen voor de kolommen te krijgen.
  • De vakken 7 en 8 zijn aanklikbaar en geven aanvullende informatie.
  • De waarden in de kolommen 3, 4, 5 en 6 zijn aanklikbaar en geven gedetailleerde informatie voor de gebruiker.
  • Een klik op het goederennummer geeft aanvullende informatie over de goederen (toelichting, samenvatting van de wijzigingen).

Met een klik op het goederennummer kan vanaf de detailpagina worden teruggebladerd.

Lijst te vinden op: WaSTo CDNI