Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

De ANWB aan onze kant

Na een valse start met veel boosheid en onbegrip vanuit de kant van de schippers hebben de ASV en de ANWB een constructief gesprek gevoerd.

Aanleiding was de enquête, die de ANWB onder haar leden heeft gehouden om met oplossingen voor het fileprobleem in Nederland te komen. Daar kwam een 10-puntenplan uit voort. Echter, schippers die ook ANWB lid zijn, hebben al tijdens de enquête opgemerkt, dat de oplossing “vervoer over water” niet genoemd werd. Dus toen het plan gepresenteerd werd, is er contact gezocht met de ANWB. Dit verliep in eerste instantie niet goed. “Wij hebben geen verstand van water” is niet de opmerking, die je als schipper horen wilt, als je vraagt waarom er niet (voldoende) aandacht is besteed aan de rol die vervoer over water kan spelen.

Telefoonnummers werden gebeld, maar mensen kregen geen antwoord op hun vragen. Zij werden doorverwezen om een mail te sturen en het feit, dat vervolgens dat mailadres de berichten weer terugstuurde hielp niet erg aan wederzijds begrip.

Na een ingesproken boodschap van de woordvoerder van de ASV werd de ASV teruggebeld en dat leidde tot een constructief gesprek.

Na dat gesprek heeft de ASV veel informatie gestuurd om de ANWB over de situatie in de binnenvaart op de hoogte te stellen. De ANWB heeft dat op prijs gesteld.

Tegelijkertijd heeft de ANWB de ASV gerustgesteld: er is zeker wel aan de binnenvaart gedacht. Vaak doordat mensen uit zichzelf bij die enquête de binnenvaart hebben genoemd.

Tijdens de presentatie van de enquête aan de Tweede Kamer bestaat dan ook een van de 20 puzzelstukjes die ALLEMAAL nodig zijn om het fileprobleem op te lossen uit….de binnenvaart.

Reactie per mail vanuit de ANWB:
Hartelijk dank voor uw uitgebreide bericht, vol met relevante informatie en ook nieuwsbrieven en uw pamflet!

Zoals telefonisch aangegeven is vervoer over water ook teruggekomen bij onze ledenactie, in het bijzonder de puzzel die wij hebben uitgereikt aan de Tweede Kamerleden. Zie bijlage twee foto’s daarvan, waaruit ook blijkt dat één van twintig puzzelstukken het vervoer over water betreft. De symboliek van de puzzel (je hebt álle stukjes nodig om het rond te krijgen) komt ook overeen met uw betoog zie ik, waarin het ook gaat om het slim combineren van verschillende modaliteiten.

Ik wens u heel veel succes met uw acties om de binnenvaart een goede toekomst te bezorgen.

Laten we zeggen dat hier van een probleem een kans is gemaakt om echt met elkaar in gesprek te raken. Waarbij de ASV ervan overtuigd is, dat zo’n grote organisatie als de ANWB wel degelijk geïnteresseerd is in de gevolgen voor de automobilist door het binnenvaartbeleid in Nederland. En wij hopen weer een kiem gezaaid te hebben om het belang van de binnenvaart breed uit te dragen, wat zou moeten leiden tot een meer binnenvaartvriendelijk beleid.