Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Honderden meters ver vond men brokstukken van afgebroken windmolen. Dan waaide het nog maar 7 beaufort. Ondanks protesten worden windmolens pal naast binnenvaartschepen geplaatst, zoals bij de Volkerak en Enkhuizen. https://t.co/y3hIExifGP @chris_stoffer @MinIenW @IenWTweedeKamer
#Werkendam kiest voor grotere schepen ten koste van kleinere; #Havengeld eerste twee dagen in 2023 t.o.v 2022: Kempenaar -6%, 110-meterschip -33%. Een week liggen: Kempenaar +60% (!)😡, 110-meter +13%. En er zijn nu al kleine schepen tekort🙈. @gemwerkendam @Brabant
#Werkendam, thuishaven van veel schippers, ligt nu nog vol met de feestdagen. Maar in 2023 vervallen kortingsregelingen. De schepen moeten zo snel mogelijk weg: korter dan 2 dagen liggen wordt iets (!) goedkoper, een week liggen wordt (veel) duurder. @gemwerkendam 👎 @Brabant

Toch (een beetje) ruimte voor de scheepvaart in Groningen?

De onrust, die is ontstaan over de plannen waarbij extra treinverkeer tussen Groningen en Leeuwarden een belemmering zou vormen voor de scheepvaart in het Noord-Willemskanaal, heeft zijn vruchten afgeworpen.

Na aandacht van de (lokale) pers voor de effecten van de plannen zijn deze plannen zodanig bijgesteld, dat er (zoals het eruit ziet) voldoende tijd blijft voor schepen om de bruggen bij het Hoofdstation in Groningen te passeren.

Het betreft allemaal het besluit om na 2023 extra sneltreinen tussen de twee provinciehoofdsteden te laten rijden en een rechtstreekse verbinding tussen Groningen Europapark en Groningen-Noord mogelijk te maken.

In de oorspronkelijke plannen leek het erop, dat de schepen twee keer per uur slechts twee minuten zouden krijgen om de spoorbrug te passeren.

Inmiddels is het zover dat spoorwegbeheerder ProRail, de provincie en de gemeente Groningen ervan overtuigd zijn, dat dat een “onwenselijke situatie” oplevert. Om de huidige openingstijd van de gewenste dertien minuten per uur mogelijk te maken is nog eens goed gekeken naar de dienstregeling.

Na wat heen en weer geschuif en gezoek is men eruit. Zo wordt de bediening van de verschillende bruggen in de omgeving van het Hoofdstation beter op elkaar afgestemd. Ook passen treinvervoerder Arriva en ProRail de dienstregeling van de treinen enigszins aan. De sneltrein naar Leeuwarden vertrekt van een ander perron.

Schepen die richting Assen of het Paterswoldsemeer het Noord-Willemskanaal bevaren, passeren drie bruggen bij het Hoofdstation: een busbaanbrug (de Zaanbrug), een spoorbrug en een fietsbrug. De uitkomst van de gesprekken is, dat tussen zes uur ’s morgens en acht uur ’s avonds de spoorbrug twee keer per uur 6,5 minuut open is. Voor en na die tijd zijn de openingstijden van de bruglanger, omdat er dan veel minder treinen rijden.

Ook hierbij zien we weer, dat, doordat zoveel verschillende partijen over brugbediening gaan, het de zaak niet eenvoudiger maakt. De provincie is beheerder van het Noord-Willemskanaal en verantwoordelijk voor een vlotte doorvaart. ProRail bedient de spoorbrug, terwijl de gemeente over de andere twee bruggen gaat.

Opvallend is het, dat vervoersgedeputeerde Fleur Gräper (D66) het als volgt brengt: “Door de bediening op deze route beter op elkaar af te stemmen, hoeven de schippers minder lang te wachten en winnen ze tijd.’’ Welja, eerst iets bedenken wat onmogelijk is en als je dan op je schreden terugkeert (gelukkig maar, dat wel) dan zeggen dat de schippers tijd winnen…

Schepen en extra treinen