Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Verslag overleg met Rijnvaartcommissaris

Begin van de vergadering was anders dan anders. De scheepvaartkrant was erbij.
Deze heeft foto’s gemaakt en wat vragen gesteld voor een stuk in de Kerstspecial over de rijnvaartcommissaris en zijn overleg met de brancheorganisaties.

De Rijnvaartcommissaris wil een goed stuk in de krant over hoe hij voeding van het bedrijfsleven krijgt voor de CCR.

Deze voeding neemt hij mee naar het parapluoverleg bij het ministerie en daar wordt een mening geformuleerd voor de Nederlandse delegatie om deze als standpunt in Straatsburg te gebruiken.

De Rijnvaartcommissaris heeft uitleg gegeven hoe de besluitvorming wordt genomen in het CESNI.

CESNI bestaat uit 50% CCR en 50% EU.
CCR bestaat uit 5 landen en doen besluitvorming bij unanieme stemming.
EU bestaat uit 27 landen, die besluitvorming doen bij een meerderheid van de stemmen.
CESNI besluit met een meerderheid van de stemmen.

De Nederlandse delegatie CCR bestaat uit:

Delegatieleidster

  • Die geeft de standpunten door van de Nederlandse delegatie

2 Rijnvaartcommissarissen

  • Buitenlandse zaken

1 Rijnvaartcommissaris

  • Economische zaken

1 Rijnvaartcommissaris

  • Nederlands Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Plaatsvervangend

  • *Hoofd Binnenvaart Nederlands Ministerie Infrastructuur en Waterstaat tevens ook voorzitter CESNI

2 experts

  • Nederlands Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • technische medewerkers

Ik heb gevraagd hoe het kan dat een CCR delegatielid ook voorzitter CESNI kan zijn.
Dat is nu eenmaal zo, heel normaal.
Er is een vraag of de CCR uitvoerend orgaan wordt in de EU. Dat is nog onduidelijk.

De website van CCR wil men samenvoegen met de CESNI website.
Eigenlijk is de CCR gewoon van naam veranderd in het CESNI. Alleen de besluitvorming is veranderd.

De Rijnvaartcommissaris geeft als voorbeeld de geluidseisen; deze zijn nog niet besloten in het CESNI .

De ASV heeft gezegd, dat er wel al besloten is. Deze staan in de ES-TRIN standaarden onder artikel 32.03.
Dat is per 6 juli 2017 besloten. Er is nooit opnieuw bekeken door het CESNI of deze standaard kan worden uitgevoerd voor alle Europese schepen.

Er was even gestotter van de Rijnvaartcommissaris. Hij begon met het verhaal dat de schepen vanaf 1976 al aan de geluidseisen moesten voldoen.

De vertegenwoordiging van BLN heeft mij (ASV) erop gewezen, dat dit ook beter is, want dan worden onze collega’s na 1976 gespaard. Persoonlijk heb ik hier geen woorden voor, dat iemand dit normaal vindt. Het is echt rechtsongelijkheid!

Ik heb dit meerdere malen geroepen, maar men bleef volhouden dat er wel gemeten is bij schepen na 1976.

Ik heb gevraagd waar ik dat kan vinden in het scheepsattest. Waar is het geluidscertificaat ingevoerd? Niemand kon mij dat vertellen.

Duitsland gaat per januari 2018 het CCR voorzitterschap overnemen van de Zwitserland.
Er is een werkschema 2019/2020:
CCR wil verlichting administratieve lasten
Meten aan de pijp voor emissies (realiteit)

Er was ook een vraag over de nieuw te bouwen schepen of daar een wettelijke melding kan komen. Dat hoort bij marktobservatie. De markt is nu erg te beïnvloeden door de banken.

De impact analyse moet bij nieuwe regels echt uitgevoerd worden. Zoals bijvoorbeeld een noodknop buiten de verstelbare stuurhut is echt niet handig en duur.

RIS standaarden worden door CESNI behandeld. Het is de bedoeling dit uniform in Europa te gebruiken.

De bemanningseisen: de stuurman is niet meer verplicht om strekkenkennis te hebben als deze het schip bestuurt.

Het is nu zo, dat 1 persoon aan boord de strekkenkennis nodig heeft.
De man/vrouw bedrijven kwamen daardoor vaak in de problemen volgens BLN. De strekkenkennis blijft voorlopig nog. Nu heet dit bijzondere kennis.
Als men dit wil oplossen, kan men beter alle beroepskwalificaties uniform maken.
Net als een rijbewijs, werd gezegd door BLN.

Ligplaatsen verdwijnen aan de Rijn en de Polizei maakt zich zorgen. Dat heeft een ASV-lid ons medegedeeld. De burgermeesters wordt hier de schuld van gegeven, omdat zij het tegenhouden om ligplaatsen te realiseren.
Wel vreemd, dat op de Duitse kanalen en zijrivieren wel ligplaatsen gemaakt zijn. Zouden dat andere burgermeesters zijn?
Er werd geadviseerd om toch een brief naar EU te schrijven, dat het ligplaatsprobleem prioriteit heeft.
De ASV kon ook in de ESO stappen. Hierbij heb ik gezegd dat dit geen optie is, want in het verleden mocht de ASV ook niet alle ESO vergaderingen bijwonen.

De CCR kan niks doen voor gedupeerden door Handhaving verkeerscentrale Oberwesel. Het slachtoffer moet zelf naar de rechter.
Ik heb gezegd, dat wij eigenlijk de eindverantwoordelijken zijn als schipper en dat wij de radarbeelden niet kunnen inzien of deze juist zijn.
De Polizei vindt het ook zeer vervelend, dat ze worden opgeroepen om een voorgedrukt protocol aan de schipper te laten lezen.

Het Vlaams scheepvaartloket blijft de afspraken niet nakomen. De Rijnvaartcommissaris heeft een mail uitgedaan naar de verantwoordelijke, maar er wordt dus nog niks ondernomen.
De voorzitter van de ESO gaat actie ondernemen volgens ESO.

Frankrijk wil ECDIS. Nu denkt men dat de verplichting uniform wordt in Europa. ECDIS is bedoeld voor sluisplanning.

Bemanning duwboten is zeer lastig, dat komt door de verschillende afmetingen van de eenheden.
Daar zou ook een oplossing voor gezocht moeten worden.
Ik heb hier ook gevraagd waarom in het scheepsattest de afmetingen van wat de duwboot mag duwen erbij staan tegenwoordig.

Dat is helemaal nieuw en hierdoor krijgt men ineens beperkingen opgelegd.
Dat is een vraag voor het Ministerie.