Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Voorwoord december 2017

Beste mensen,

Laat ik als eerste in dit schrijven mijn dank uitspreken aan alle leden en donateurs, die onze vereniging al jaren de inspiratie geven om het werk, dat wij voor U, en uiteraard voor onszelf, mogen doen. Dat is altijd de ideale uitgangspositie van de ASV; voor de schipper is ook voor de uitvoerenden van toepassing. Daarnaast wil ik ook de leden die dit jaar zijn toegetreden, bedanken. Wij hopen, dat U zich thuis voelt en ons inspireert door Uw gevoelens en mening aan ons kenbaar te maken. De ASV bestaat gelukkig niet alleen uit een bestuur om beleid te maken, maar wij zijn verrijkt met vele leden die gezamenlijk de “Denktank” vormen, vandaar dat er ook breed gedragen standpunten kunnen worden ingenomen.

De laatste Nieuwsbrief van 2017 ligt hier alweer voor U. Het is al weer december, Sinterklaas is al weer vertrokken naar het zuiden, de Kerstdagen en het nieuwe jaar komt snel dichterbij. Voor enkelen, of velen, is deze tijd een tijd van bezinning en rust, althans dat hoop ik. Maar ook weten wij, dat er steeds meer van ons als schipper wordt verlangd. Een binnenvaart die beschikbaar is voor alle ladingsoorten en op alle dagen van het jaar. Dus ook op de voor ons liggende feestdagen zullen enkele collega’s van ons ten dienste van de verlader of ontvanger zijn schip beschikbaar stellen.

Zo zijn de werkzaamheden voor de ASV veelal rustiger. Alleen deze maand stond er nog veel te gebeuren. Zoals het aanbieden van de petitie, het bijwonen van het algemeen overleg, noem maar op, dus was er voor sommigen onder ons weinig tijd over om op een relaxte manier te varen.

Maar ook de achter ons liggende periode bracht veel teweeg; de geluidseisen die ons opgelegd gaan worden. Iedereen loopt al te meten hoe is het bij mij gesteld. Ik en Uw vereniging ASV kunnen U jammer genoeg niet geruststellen met de woorden “het zal z’n vaart niet lopen”. We hebben er alles aan proberen te doen dit voor de gehele vloot tot een aanvaardbare eindoplossing te brengen.

U zult misschien denken: zijn er geen leuke of blijde zaken te vermelden zo in de laatste nieuwsbrief dit jaar? Natuurlijk is dat een mogelijkheid, maar het is wel zaak om mijn beleving van de laatste tijd op te noemen. En als ik de toekomstige voorspellingen lees en tot mij laat doordringen, dan gaan er in de toekomstige tijd veel veranderingen en vernieuwingen zijn intrede doen. Velen gaan langer duren dan men nu denkt, maar als ik hoor dat men proeven wil gaan houden met onbemand varen, denk ik dat ik op een onbekende planeet beland ben. Alleen al het praatje met een bekende of een familielid, die je tegen komt, zal ik al gaan missen. Soms denk ik dan, wil men ons op deze manier ons mooie beroep afnemen? Of komt het door dat er te weinig jonge mensen zich aan de opleiding voor matroos en schipper melden? Of komt het dat de toekomstperspectieven in dit beroep minder rooskleurig zijn dan dat ik in gedachten heb?

Nog een kleine opsomming wat ons in de komende tijd te doen zal staan: de grootste prioriteit zal naar alle waarschijnlijkheid liggen bij de binnenvaartschepen, die voor 1976 zijn gebouwd. Deze moeten aan de CCR eisen van nu gaan voldoen, zoals het geluid wat geproduceerd wordt. En dat wij er steeds op hebben aangedrongen een Oud voor Nieuw toe te passen. Vandaar dat ik al ruim voor onze ledenvergadering volgend jaar een oproep ga doen naar schippers toe om deel uit te maken van de “Denktank” van waaruit dan weer een bestuur gekozen kan gaan worden, dat hebben we echt nodig.

Ik wens een ieder fijne feestdagen toe, behouden vaart, en hoop een ieder bij wat voor bijeenkomst dan ook te mogen begroeten. Dat is al snel, 6 januari in Breda bij de nieuwjaarsborrel.

Paul Markusse