Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
Complimenten voor @SGPZeeland🎩 N.a.v. vragen van de SGP over ligplaatsbeleid heeft @provzeeland marktonderzoek door @Panteia uit laten voeren: "binnenvaart Zeeland” ligt er. Een onderzoek met potentie waarbij we de vervolgstappen en de effecten daarvan blijven volgen.👍
5,5 maand (op 4 dagen na) stremming Zuid-Willemsvaart: renovatiewerkzaamheden
Sluis 15: van 12 tot en met 30 september 2022
Sluis 16: van 3 oktober 2022 tot 17 februari 2023
#zokomenweerwelmetdebinnenvaart 🙈
De geplande stremming van sluis Schijndel op 2 juli 2022 van 7:00-16:00 uur gaat niet door.
De reden is dat dat de benodigde aandrijfas niet op tijd geleverd kan worden.

Vraag van ASV aan EOC betreffende varen op GTL

Gebruik van GTL en de invloed daarvan op de verzekeringsvoorwaarden

Geachte heer Boerema,

Naar aanleiding van berichten die wij ontvangen vanuit onze leden zenden wij u deze brief.

Zoals vast bij u bekend is, staat de ASV voor oplossingen die effectief werken en (economisch) haalbaar zijn en daadwerkelijk iets toevoegen aan de veiligheid, gezondheid of milieu. In de binnenvaart wordt drastisch gezocht naar oplossingen die uitstoot verminderen. Naast de welbekende CCR2 / Euro stage 3a motoren wordt er ook flink getest met de brandstof voor de motoren. Zo zijn er al meerdere gasolie toevoegingen beschikbaar en wordt het gebruik van GTL brandstof aangeboden. Daarnaast is de verkoopprijs van deze brandstof al behoorlijk naar de prijs van traditionele olie gegaan. Ook is de GTL brandstof op steeds meer bunkerstations te verkrijgen en zien wij het gebruik ervan toenemen.

De leden van de ASV willen/moeten ook meedenken in het “vergroenen” van de binnenvaart en daarom is men op zoek naar groenere alternatieven voor de wijze waarop we nu vervoeren. Enkele leden zijn daarom overgestapt op het gebruik van GTL als brandstof, anderen willen die stap wel maken maar worden tegengehouden door o.a. berichten vanuit de EOC, toch de grootste scheepvaartverzekering en voor de schipper dus van groot belang.

Onze vraag aan de EOC is: Ziet u door het gebruik van GTL verschil in uw schadestatistiek en is dit aantoonbaar?

Hanteert de EOC andere verzekeringsvoorwaarden met betrekking op schade als een schip vaart met een GTL brandstof?

Dezelfde vraag stellen wij ook als een schip vaart met een toevoeging in de gasolie.

Ik hoop op korte termijn bericht van u hieromtrent te mogen ontvangen,

Met vriendelijke groet,
Namens bestuur en denktank van de ASV

Sunniva Fluitsma
Woordvoerder ASV