Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Waar het regeerakkoord geen rekening mee heeft gehouden:

73.000 extra vrachtwagens op de weg
In het nieuwe regeerakkoord wordt de binnenvaart aangeprezen als alternatief voor het wegvervoer. Dat is mooi, maar het zijn slechts woorden. Welke daden ondersteunen deze woorden?

Vooralsnog heeft de ASV de overtuiging, dat men in de plannen heeft meegewogen, dat er op dit moment al een enorme koude sanering onder de binnenvaartschepen plaatsvindt, afgedwongen door CCR-regelgeving, die ondanks diverse aangenomen moties om dat tegen te gaan gewoon doorgaan.

Als men het heeft over terugdringen van bijvoorbeeld CO², dan lijkt men ervan uit te gaan dat de binnenvaartvloot blijft zoals hij is, maar wel schoner zal worden. De feiten wijzen anders uit. Nu al neemt de binnenvaartvloot in totaal (tonnage) af en die afname vindt vooral plaats in de kleinere schepen. Dat betekent, dat de haarvaten van de vaarwegen niet meer bevaren zullen worden en hele gebieden in Nederland afhankelijk zullen worden van vervoer over de weg. Recentelijk heeft de ASV de alarmbel geluid over 1 van deze (140!) maatregelen, waar bestaande schepen aan moeten (maar niet kunnen) voldoen. Dat voorbeeld van een van deze eisen, die per 2020 toegepast zal worden op de binnenvaartvloot, heeft het effect dat duizenden schepen gedwongen zullen verdwijnen en vervangen zullen worden door vrachtwagens. Dit is aantoonbaar.

Als het moratorium (geluidseisen) niet wordt verlengd of we niet terugkeren naar N.V.O. (aanpassen bij ombouw, verbouw of nieuwbouw) krijgt bij keuring in 2020 de bestaande vloot van vóór 1976 geen Rijnattest meer en vanaf 2025 ook geen communautair certificaat meer. Dus gaan er dan 2600 schepen naar de sloop of in ieder geval tegen de kant (als woonschip bijvoorbeeld).

En daarna volgen nog veel meer schepen, aangezien uit praktijkmetingen blijkt, dat ook schepen van na 1976 de norm in slaapvertrekken en woning niet halen.
2.600 schepen uit de beroepsvaart halen (van de in totaal 5.500 schepen); laten we zeggen één reis per week en een laag gemiddelde van 700 ton per schip, zijnde 28 vrachtwagens van 25 ton, zijn 72.800 vrachtwagens méér op de weg, elke week weer.

Wij denken zomaar, dat dat niet doorgerekend is bij al die berekeningen over de te halen milieudoelstellingen. Het wordt heel hard tijd, dat dit beleid aangepast wordt.