Voor en door schippers
Categoriën
Sociale Media

Twitter
No Tweets available. Login as Admin to see more details.

Westerschelde alleenvaart

Directie Netwerk Management, District Zuid, Rijkswaterstaat Zee & Delta, stuurt de volgende reactie

Het voorstel voor alleenvaart op de Westerschelde in de toenmalige vorm is besproken in de Schelde Directeuren Vergadering van 2 maart 2016.

Het voorstel tot alleenvaart is door de Schelde Directeuren Vergadering afgewezen om de volgende redenen:

  • Nautische complexiteit van het gebied door sterke eb en vloed stroming en hoge golfslag door wind en passerende zeeschepen
  • De Westerschelde is een open zeearm waar schepen van dit formaat sowieso al extra aandacht nodig hebben
  • De Westerschelde is een weefgebied met verschillende verkeersmodaliteiten (zeevaart, grote binnenvaart, visserij, pleziervaart enz.) met verschillende manoeuvreereigenschappen
  • Soms een onoverzichtelijk verkeersbeeld wat veel communicatie vereist met verkeersposten, maar ook met andere vaarweggebruikers.

Indien gewenst kunnen we samen nogmaals naar het voorstel bespreken zodat we mogelijk tot een voorstel kunnen komen dat acceptabel is voor de SDV.

Met dank aan Jos Evens voor zijn inzet omtrent dit onderwerp.